Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XX Sesja Rady Gminy Walce - 19.05.2020

PDFUchwała nr XX.171.2020 Rady Gminy Walce z dnia 19 maja 2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok.pdf (2,61MB)

PDFUchwała nr XX.172.2020 Rady Gminy Walce z dnia 19 maja 2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.pdf (3,31MB)

PDFUchwała nr XX.173.2020 Rady Gminy Walce z dnia 19 maja 2020 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice–etap I wraz z tranzytową siecią kanalizacji.pdf (111,29KB)

PDFUchwała nr XX.174.2020 Rady Gminy Walce z dnia 19 maja 2020 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego pn.„Budowa kanalizacji sanitarnej.pdf (114,25KB)

PDFUchwała Rady Gminy Nr XX.175.2020 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Walce na lata 2020–2022.pdf (5,47MB)

PDFUchwała nr XX.176.2020 Rady Gminy Walce z dnia 19 maja 2020 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom,którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego.pdf (124,29KB)

PDFUchwała nr XX.177.2020 Rady Gminy Walce z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia umów najmu.pdf (205,52KB)

PDFUchwała nr XX.178.2020 Rady Gminy Walce z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy.pdf (209,04KB)

PDFUchwała nr XX.179.2020 Rady Gminy Walce z dnia 19 maja 2020r. w sprawie uchylenia uchwały nr XVII/159/2020 Rady Gminy Walce z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego.pdf (111,80KB)