Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta w roku 2008

Zarządzenie Wójta Gminy  Walce nr 0151/1/08 z dnia  02 stycznia 2008 roku w sprawie sporzadzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2008-2010
DOCZarządzenie nr 0151,1,08 z dnia 2 stycznia 2008 r..doc (22,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy  Walce nr 0151/2/08 z dnia  08 stycznia 2008 roku w sprawie
ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok
DOCZarządzenie Nr 0151,2,08 z dnia 8 stycznia 2008 r..doc (78,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy  Walce nr 0151/3/08 z dnia  23 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat za kształcenie
nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz
specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane i planu
dofinansowania doskonalenia zawodowego
DOCZarządzeni Nr 0151,3,08 z dnia 23 stycznia 2008 r..doc (29,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy  Walce nr 0151/4/08 z dnia  3 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia bilansu Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach za 2007 rok 
DOCZarządzenie nr 0151,4,08 z dnia 3 marca 2007 r..doc (21,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy  Walce nr 0151-5/08 z dnia  5 marca 2008 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierawienia
DOCZarządzenie nr 0151-5,08 z dnia 5 marca 2008 r..doc (34,00KB)
DOCzałącznik nr 1 do zarządzenia 0151-5,08 wykaz działek do wydzierżawienia.doc (73,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy  Walce nr 0151-6/2008 z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Walce za 2007 rok
DOCZarządzenie nr 0151,6,2008 z dnia 19 marca 2008 r..doc (1,66MB)
Zarządzenie Wójta Gminy  Walce nr 0151-7/2008 z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu  gminy Walce na 2008 rok
DOCZarządzenie nr 0151-7,08 z dnia 31 marca 2008 r..doc (55,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy  Walce nr 0151-8/2008 z dnia  2 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu  gminy Walce na 2008 rok
DOCZarządzenie nr 0151-8,08 z dnia 2 kwietnia 2008 r..doc (31,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy  Walce nr 0151-9/2008 z dnia  17 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu  gminy Walce na 2008 rok
DOCZarządzenie nr 0151-9,08 z dnia 17 kwietnia 2008 r..doc (22,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy  Walce nr 0151-10/2008 z dnia  17 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu  gminy Walce na 2008 rok
DOCZarządzenie nr 0151-10,08 z dnia 17 kwietnia 2008 r..doc (32,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy  Walce nr 0151-11/2008 z dnia  20 maja 2008 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu  gminy Walce na 2008 rok
DOCZarządzenie nr 0151-11,08 z dnia 20 maja 2008 r..doc (31,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy  Walce nr 0151-12/2008 z dnia  20 maja 2008 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu  gminy Walce na 2008 rok
DOCZarządzenie nr 0151-12,08 z dnia 20 maja 2008 r..doc (30,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy  Walce nr 0151-13/2008 z dnia  06 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany budżetu  gminy Walce na 2008 rok
DOCZarządzenie nr 0151-13,08 z dnia 06 czerwca 2008 r..doc (49,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy  Walce nr 0151-14/2008 z dnia  06 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu  gminy Walce na 2008 rok
DOCZarządzenie nr 0151-14,08 z dnia 06 czerwca 2008 r..doc (28,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy  Walce nr 0151-15/2008 z dnia  18 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu  gminy Walce na 2008 rok
DOCZarządzenie nr 0151-15,08 z dnia 18 czerwca 2008 r..doc (48,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy  Walce nr 0151-16/2008 z dnia  27 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany budżetu  gminy Walce na 2008 rok
DOCZarządzenie nr 0151-16,08 z dnia 27 czerwca 2008 r..doc (52,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy  Walce nr 0151-17/2008 z dnia  30 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu  gminy Walce na 2008 rok
DOCZarządzenie nr 0151-17,08 z dnia 30 czerwca 2008 r..doc (35,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy  Walce nr 0151-18/2008 z dnia  02 lipca 2008 roku w sprawie sporzadzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
DOCZarządzenie nr 0151-18,08 z dnia 02 lipca 2008 r..doc (47,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy  Walce nr 0151-19/2008 z dnia  23  lipca 2008 roku w sprawie sporzadzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
DOCZarządzenie nr 0151-19,08 z dnia 23 lipca 2008 r..doc (43,50KB)
 Zarządzenie Wójta Gminy  Walce nr 0151-20/2008 z dnia  23 lipca 2008 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu  gminy Walce na 2008 rok
DOCZarządzenie nr 0151,20,2008 z dnia 23 lipca 2008 r..doc (36,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy  Walce nr 0151-21/2008 z dnia  20 sierpnia 2008 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu  gminy za I półrocze 2008 roku
DOCZarządzenie Nr 0151,21,2008 z dnia 20 sierpnia 2008 r..doc (1,56MB)
Zarządzenie Wójta Gminy  Walce nr 0151-22/2008 z dnia  22 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu  gminy  na 2008 rok
DOCZarządzenie nr 0151, 22, 2008 z dnia 22 sierpnia 2008 r..doc (34,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy  Walce nr 0151-23/2008 z dnia  28 sierpnia 2008 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników
DOCZarządzenie nr 0151,23,2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r.doc (24,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy  Walce nr 0151-24/2008 z dnia  28 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu  gminy Walce na 2008 rok
DOCZarządzenie nr 0151,24, 2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r..doc (37,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy  Walce nr 0151-25/2008 z dnia  08 września 2008 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2009
DOCZarządzenie nr 0151,25,2008 z dnia 8 września 2008 r..doc (24,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy  Walce nr 0151-26/2008 z dnia  12 września 2008 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Walce na 2008 rok
DOCZarządzenie nr 0151,26,2008 z dnia 12 września 2008 r..doc (166,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy  Walce nr 0151-27/2008 z dnia  19 września 2008 roku w sprawie zmiany  budżetu gminy Walce na 2008 rok
DOCZarządzenie nr 0151,27, 2008 z dnia 19 września 2008 r..doc (45,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy  Walce nr 0151-28/2008 z dnia  16 października 2008 roku w sprawie zmiany  w budżecie gminy Walce na 2008 rok
DOCZarządzenie Nr 0151,28,2008 z dnia 16 października 2008 r..doc (40,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy  Walce nr 0151-29/2008 z dnia  16 października 2008 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Walce na 2008 rok
DOCZarządzenie Nr 0151,29,2008 z dnia 16 października 2008 r..doc (33,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy  Walce nr 0151-30/2008 z dnia  28 października 2008 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Walce na 2008 rok
DOCZarządzenie Nr 0151,30,2008 z dnia 28 października 2008 r..doc (130,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy  Walce nr 0151-31/2008 z dnia 10 listopada 2008 roku w sprawie zmiany  budżetu gminy Walce na 2008 rok
DOCZarządzenie Nr 0151,31,2008 z dnia 10 listopada 2008 r..doc (41,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy  Walce nr 0151-32/2008 z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia projektu  budżetu gminy Walce na 2009 rok
DOCZarządzenie Nr 0151,32,2008 z dnia 12 listopada 2008 r..doc (605,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy  Walce nr 0151-33/2008 z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkusu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i  rekreacji w 2009 r.
DOCZarządzenie Nr 0151,33,2008 z dnia 12 listopada 2008 r..doc (27,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy  Walce nr 0151-34/2008 z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie ogłoszenia  konkusu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomiocy społecznej - usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne
DOCZarządzenie nr 0151,34,2008 z dnia 25 listopada 2008 r..doc (36,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy  Walce nr 0151-35/2008 z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zmiany w   budżecieu gminy Walce na 2008 rok
DOCZarządzenie Nr 0151,35,2008 z dnia 28 listopada 2008 r..doc (37,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy  Walce nr 0151-36/2008 z dnia  28 listopada 2008 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Walce na 2008 rok
DOCZarządzenie Nr 0151,36,2008 z dnia 28 listopada 2008 r..doc (47,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy  Walce nr 0151-37/2008 z dnia  01 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Walce na 2008 rok
DOCZarządzenie Nr 0151,37,2008 z dnia 1 grudnia 2008 r..doc (56,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy  Walce nr 0151-38/2008 z dnia  23 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2008 rok 
DOCZarządzenie Nr 0151-38-2008 z dnia 23 grudnia 2008 r..doc (42,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy  Walce nr 0151-39/2008 z dnia  29 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Walce na 2008 rok
 DOCZarządzenie Nr 0151,39,2008 z dnia 29 grudnia 2008 r..doc (33,00KB)
 

Podmiot udostępniający: Marek Smandzik
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Wójt Gminy
Data wytworzenia: 2008 rok