Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta w roku 2009

Zarządzenie Wójta gminy Walce nr 0151/1/2009 z dnia 09 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budzetu gminy na 2009 rok
DOCZarządzenie Nr 0151,1, 2009 z dnia 09 stycznia 2009 r..doc (25,00KB)
Zarządzenie Wójta gminy Walce nr 0151/2/2009 z dnia 12 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budzetu gminy na 2009 rok
DOCZarządzenie Nr 0151,2,2009 z dnia 12 stycznia 2009 r..doc (32,50KB)
Zarządzenie Wójta gminy Walce nr 0151/3/2009 z dnia 22 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zkłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane i planu dofinansowania doskonalenia zawodowego
DOCZarządzenie Nr 0151,3,2009 z dnia 22 stycznia 2009 r..doc (28,00KB)
Zarządzenie Wójta gminy Walce nr 0151/4/2009 z dnia 02 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom OSP za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
DOCZarządzenie Nr 0151,4,2009 z dnia 02 lutego 2009 r..doc (138,50KB)
Zarządzenie Wójta gminy Walce nr 0151/5/2009 z dnia 16 marca 2009 roku  w  sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Walce za 2008 rok
DOCZarządzenie 0151,5,2009 z dnia 16 marca 2009 r..doc (1,22MB)
Zarządzenie Wójta gminy Walce nr 0151/6/2009 z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzedowych obwieszczeń wyborczych i plakató wyborczych
 DOCZarządzenie 0151,6,2009 z dnia 16 marca 2009 r..doc (27,50KB)
Zarządzenie Wójta gminy Walce nr 0151/7/2009 z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budzetu gminy Walce na 2009 rok
 DOCZarządzenie 0151,7,2009 z dnia 19 marca 2009 r..doc (179,00KB)
Zarządzenie Wójta gminy Walce nr 0151/8/2009 z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPOZ w Walcach
DOCZarządzenie 0151,8,2009 z dnia 26 marca 2009 r..doc (26,50KB)
Zarządzenie Wójta gminy Walce nr 0151/9/2009 z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie realizacji planu gospodarki odpadami za lata 2007-2008 dla Gminy Walce
DOCZarządzenie 0151,9,2009 z dnia 26 marca 2009 r..doc (106,50KB)
Zarządzenie Wójta gminy Walce nr 0151/10/2009 z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie likwidacji samochodu pożarniczego marki STAR o nr rej. OPG 014H, ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji) na jego sprzedaż
DOCZarządzenie 0151,10,2009 z dnia 30 marca 2009 r..doc (41,50KB) 
Zarządzenie Wójta gminy Walce nr 0151/11/2009 z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porzadkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce - MAO (Measure Autorising Officer)
DOCZarządzenie 0151,11,2009 z dnia 30 marca 2009 r..doc (37,00KB)
Zarządzenie Wójta gminy Walce nr 0151/12/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy nna 2009 r.
DOCZarządzenie 0151,12,2009 z dnia 16 kwietnia 2009 r..doc (46,00KB)
Zarządzenie Wójta gminy Walce nr 0151/13/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Walce na 2009 rok
DOCZarządzenie 0151,13,2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r..doc (77,00KB)
Zarządzenie Wójta gminy Walce nr 0151/14/2009 z dnia 5 maja 2009  roku w sprawie zmiany budzetu gminy Walce na 2009 rok
 DOCZarządzenie 0151,14,2009 z dnia 5 maja 2009 r..doc (50,50KB)
Zarządzenie Wójta gminy Walce nr 0151/15/2009 z dnia 14 maja 2009  roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009 r.
DOCZarządzenie 0151,15,2009 z dnia 14 maja 2009 r..doc (32,00KB)  
Zarządzenie Wójta gminy Walce nr 0151/16/2009 z dnia 18 maja 2009  roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009 r.
DOCZarządzenie nr 0151,16,2009 z dnia 18 maja 2009 r..doc (29,00KB)
Zarządzenie Wójta gminy Walce nr 0151/17/2009 z dnia 26 maja 2009  roku w sprawie zmiany budzetu gminy Walce na 2009 r.
DOCZarządzenie 0151,17, 2009 z dnia 26 maja 2009 r..doc (50,50KB)
Zarządzenie Wójta gminy Walce nr 0151/18/2009 z dnia 03 czerwca 2009  roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
DOCZarządzenia 0151,18,2009 z dnia 03 czerwca 2009 r..doc (25,00KB)
Zarządzenie Wójta gminy Walce nr 0151/19/2009 z dnia 04 czerwca 2009  roku w sprawie zmiany budżetu gminy Walce na 2009 rok
DOCZarządzenie 0151,19,2009 z dnia 4 czerwca 2009 r..doc (49,00KB) 
Zarządzenie Wójta gminy Walce nr 0151/19a/2009 z dnia 05 czerwca 2009  roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Walce na 2009 rok
DOCZarządzenie 0151,19a,2009 z dnia 05 czerwca 2009 r..doc (68,50KB)
Zarządzenie Wójta gminy Walce nr 0151/20/2009 z dnia 09 czerwca 2009  roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej i ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pozarniczego
DOCZarządzenie 0151,20,2009 z dnia 09 czerwca 2009 r..doc (41,50KB)
Zarządzenie Wójta gminy Walce nr 0151/21/2009 z dnia 17 czerwca 2009  roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Walce na 2009 rok
DOCZarządzenie 0151,21,2009 z dnia 17 czerwca 2009 r..doc (210,50KB)
Zarządzenie Wójta gminy Walce nr 0151/22/2009 z dnia 17 czerwca 2009  roku w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż samochodu pożarniczego i zbycia jego w drodze rokowań
DOCZarządzenie 0151,22,2009 z dnia 29 czerwca 2009 r..doc (34,00KB)
Zarządzenie Wójta gminy Walce nr 0151/23/2009 z dnia 29 czerwca 2009  roku w sprawie zmiany budżetu gminy Walce na 2009 rok
DOCZarządzenie 0151,23,2009 z dnia 29 czerwca 2009 r..doc (49,00KB)
Zarządzenie Wójta gminy Walce nr 0151/24/2009 z dnia 17 sierpnia 2009  roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku
DOCZarządzenie 0151,24,2009 z dnia 17 sierpnia 2009 r..doc (21,00KB)
Zarządzenie Wójta gminy Walce nr 0151/25/2009 z dnia 17 sierpnia 2009  roku w sprawie   ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Walce na 2009 rok
DOCZarządzenie 0151, 25,2009 z dnia 17 sierpnia 2009 r..doc (55,50KB)
Zarządzenie Wójta gminy Walce nr 0151/26/2009 z dnia 17 sierpnia 2009  roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
DOCZarządzenie 0151,26,2009 z dnia 17 sierpnia 2009 r..doc (35,00KB)
Zarządzenie Wójta gminy Walce nr 0151/27/2009 z dnia 24 sierpnia 2009  roku w sprawie zmiany budżetu gminy Walce na 2009 rok
DOCZarządzenie 0151,27,2009 z dnia 24 sierpnia 2009 r..doc (79,00KB)
Zarządzenie Wójta gminy Walce nr 0151/28/2009 z dnia 09 września 2009  roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2010
DOCZarządzenie 0151,28,2009 z dnia 09 września 2009 r..doc (31,50KB)
Zarządzenie Wójta gminy Walce nr 0151/29/2009 z dnia 15 września 2009  roku w sprawie  ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Walce na 2009 rok
DOCZarządzenie 0151,29,2009 dnia 15 września 2009 r..doc (190,00KB)
Zarządzenie Wójta gminy Walce nr 0151/30/2009 z dnia 07 października 2009  roku w sprawie   sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem 
DOCZarządzenie 0151,30,2009 z dnia 7 października 2009 r..doc (52,50KB)
Zarządzenie Wójta gminy Walce nr 0151/31/2009 z dnia 07 października 2009  roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok
DOCZarządzenie 0151,31,2009 z dnia 7 października 2009 r..doc (51,50KB)
Zarządzenie Wójta gminy Walce nr 0151/32/2009 z dnia 19 października 2009  roku w sprawie zmiany budżetu gminy Walce na 2009 rok
DOCZarządzenie 0151,32,2009 z dnia 19 października 2009 r..doc (66,50KB)
Zarządzenie Wójta gminy Walce nr 0151/33/2009 z dnia 22 października 2009  roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem
DOCZarządzenie 0151,33,2009 z dnia 22 października 2009 r..doc (60,00KB)
Zarządzenie Wójta gminy Walce nr 0151/34/2009 z dnia 22 października 2009  roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok
DOCZarządzenie 0151,34,2009 z dnia 22 października 2009 r..doc (237,50KB)
Zarządzenie Wójta gminy Walce nr 0151/35/2009 z dnia 4 listopada 2009  roku w sprawie zmiany budżetu gminy Walce na 2009 rok
DOCZarzadzenie 0151,35,2009 z dnia 4 listopada 2009 r..doc (54,00KB)
Zarządzenie Wójta gminy Walce nr 0151/36/2009 z dnia 4 listopada 2009  roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem
DOCZarządzenie 0151,36,2009 z dnia 04 listopada 2009 r..doc (53,00KB)
Zarządzenie Wójta gminy Walce nr 0151/37/2009 z dnia 12 listopada 2009  roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2010 rok
DOCZarządzenie 0151,37,2009 z dnia 12 listopada 2009 r..doc (23,00KB)
Zarządzenie Wójta gminy Walce nr 0151/38/2009 z dnia 18 listopada 2009  roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2009 rok
DOCZarządzenie 0151,38,2009 z dnia 18 listopada 2009 r..doc (66,00KB)
Zarządzenie Wójta gminy Walce nr 0151/39/2009 z dnia 25 listopada 2009  roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej-usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne w 2010 roku
DOTZarządzenie 0151,39,2009 z dnia 25 listopada 2009 r..dot (36,50KB) 
Zarządzenie Wójta gminy Walce nr 0151/40/2009 z dnia 25 listopada 2009  roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 r.  
DOCZarządzenie nr 0151,40,09 z dnia 25 listopada 2009 r..doc (115,50KB)
Zarządzenie Wójta gminy Walce nr 0151/41/2009 z dnia 25 listopada 2009  roku w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2010 r.
DOCZarządzenie nr 0151,41,09 z dnia 25 listopada 2009 r..doc (34,50KB)
Zarządzenie Wójta gminy Walce nr 0151/42/2009 z dnia 1 grudnia 2009  roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 r
DOCZarządzenie nr 0151,42,09 z dnia 1 grudnia 2009 r..doc (113,00KB)
Zarządzenie Wójta gminy Walce nr 0151/43/2009 z dnia 22 grudnia 2009  roku w sprawie zmiany budżetu gminy Walce na 2009 r.
DOCZarządzenie nr 0151,43,09 z dnia 22 grudnia 2009 r..doc (56,50KB)
Zarządzenie Wójta gminy Walce nr 0151/44/2009 z dnia 22 grudnia 2009  roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 r
DOCZarządzenie nr 0151,44,09 z dnia 22 grudnia 2009 r..doc (56,50KB)
Zarządzenie Wójta gminy Walce nr 0151/45/2009 z dnia 30 grudnia 2009  roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 r
DOCZarządzenie nr 0151,45,09 z dnia 30 grudnia 2009 r..doc (58,50KB)

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: pracownik merytoryczny
Data wytworzenia: I - XIII 2009 r.