Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta w roku 2011

DOCZarządzenie Wójta Nr Or.0050.82.2011 z dnia 30 grudnia 2011 r..doc (22,00KB) w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji
DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.81.2011 z dnia 30 grudnia 2011 r..DOC (48,00KB) w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok
PDFZałącznik nr 1 - tabela nr 1.pdf (141,36KB), PDFZałącznik nr 1 - tabela nr 2.pdf (132,54KB), PDFZałącznik nr 1 - tabela nr 3.pdf (86,96KB), PDFZałącznik nr 1 - tabela nr 4.pdf (86,11KB), PDFZałącznik nr 1 - tabela nr 5.pdf (85,78KB), PDFZałącznik nr 1 - tabela nr 6.pdf (85,76KB), PDFZałącznik nr 1 - tabela nr 7.pdf (85,16KB)
PDFZałącznik nr 2 - tabela nr 1.pdf (213,56KB), PDFZałącznik nr 2 - tabela nr 2.pdf (118,17KB), PDFZałącznik nr 2 - tabela nr 3.pdf (115,41KB), PDFZałącznik nr 2 - tabela nr 4.pdf (102,24KB), PDFZałącznik nr 2 - tabela nr 5.pdf (103,84KB), PDFZałącznik nr 2 - tabela nr 6.pdf (101,72KB), PDFZałącznik nr 2 - tabela nr 7.pdf (114,04KB), PDFZałącznik nr 2 - tabela nr 8.pdf (101,91KB), PDFZałącznik nr 2 - tabela nr 9.pdf (101,71KB)
XLSZałącznik nr 3.xls (34,00KB)
XLSZałącznik nr 4.xls (37,50KB)
XLSZałącznik nr 5.xls (36,00KB)
DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.80.2011 z dnia 30 grudnia 2011 r..DOC (47,00KB) zmieniające zarządzenie nr Or.0050.2.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2011 rok
DOCXZarządzenie Wójta Nr Or.0050.79.2011 z dnia 30 grudnia 2011r...docx (12,50KB) w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r.
DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.78.2011 z dnia 28 grudnia 2011 r..DOC (55,00KB) zmieniające zarządzenie nr Or.0050.2.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2011 rok
DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.77.2011 z dnia 27 grudnia 2011 r..DOC (28,50KB) w sprawie weryfikacji projektów planów finansowych pod względem ich zgodności z projektem uchwały budżetowej na 2012 rok
PDFZałącznik nr 1.pdf (136,60KB), PDFZałącznik nr 2.pdf (132,41KB), PDFZałącznik nr 3.pdf (211,15KB), PDFZałącznik nr 4.pdf (86,11KB), PDFZałącznik nr 5.pdf (117,60KB), PDFZałącznik nr 6.pdf (85,70KB), PDFZałącznik nr 7.pdf (114,96KB), PDFZałącznik nr 8.pdf (102,36KB), PDFZałącznik nr 9.pdf (103,55KB), PDFZałącznik nr 10.pdf (100,99KB), PDFZałącznik nr 11.pdf (84,23KB), PDFZałącznik nr 12.pdf (113,33KB), PDFZałącznik nr 13.pdf (84,40KB), PDFZałącznik nr 14.pdf (100,99KB), PDFZałącznik nr 15.pdf (83,89KB), PDFZałącznik nr 16.pdf (101,38KB), PDFZałącznik nr 17.pdf (233,35KB)
DOCZarządzenie Wójta nr O.0050.76.2011 z dnia 23 grudnia 2011 r..DOC (27,00KB) zmieniające zarządzenie nr Or.0050.64.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
DOCZałacznik do zarządzenia nr Or.0050.76.2011 z dnia 23 grudnia 2011 r..doc (45,00KB)
XLS1_Załącznik WPF 2012-2015.xls (347,50KB)
XLS2_Załącznik nr 2_przeds..xls (43,00KB)
DOC3_Objaśnienia.DOC (73,00KB)
DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.75.2011 z dnia 23 grudnia 2011 r..DOC (29,00KB) zmieniające zarządzenie nr Or.0050.63.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projektu uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi
DOCZałącznik do zarządzenia nr Or.0050.75.2011 z dnia 23 grudnia 2011 r..doc (58,50KB)
XLSZałączniki do uchwały budżetowej na 2012 rok.xls (543,00KB)
DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.74.2011 z dnia 16 grudnia 2011 r..DOC (41,50KB) zmieniające zarządzenie nr Or.0050.2.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2011 rok
DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.73.2011 z dnia 16 grudnia 2011 r..DOC (71,00KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2011 rok
DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.72.2011 z dnia 7 grudnia 2011 r..DOC (37,00KB) zmieniające zarządzenie nr Or.0050.2.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2011 rok
DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.71.2011 z dnia 30 listopada 2011r.doc (46,00KB) w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2012 r.
DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.70.2011 z dnia 30 listopada 2011r.doc (54,00KB) w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r.
DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.69.2011 z dnia 30 listopada 2011r.DOC (41,00KB) zmieniające zarządzenie nr Or.0050.2.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2011 rok
DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.68.2011 z dnia 30 listopada 2011r.DOC (60,00KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2011 rok
XLSzałącznik nr 3 do zarządzenia Wójta nr Or.0050.68.2011 z dnia 30 listopada 2011r.xls (251,50KB)
XLSzałącznik nr 4 do zarządzenia Wójta nr Or.0050.68.2011 z dnia 30 listopada 2011r.xls (310,00KB)
DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.67.2011 z dnia 23 listopada 2011r.DOC (32,50KB) zmieniające zarządzenie nr Or.0050.2.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2011 rok
DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.66.2011 z dnia 17 listopada 2011r.DOC (64,50KB) zmieniające zarządzenie nr Or.0050.2.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2011 rok
DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.65.2011 z dnia 17 listopada 2011r.DOC (62,00KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2011 rok
XLSzałącznik nr 3 do zarządzenia Wójta nr Or.0050.65.2011 z dnia 17 listopada 2011r.xls (247,00KB)
XLSzałącznik nr 4 do zarządzenia Wójta nr Or.0050.65.2011 z dnia 17 listopada 2011r.xls (310,00KB)
DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.64.2011 z dnia 14 listopada 2011r.DOC (26,50KB) w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
DOC1_Projekt uchwały w sprawie WPF na lata 2012-2015.doc (45,50KB)
XLS1_Załącznik WPF 2012-2015.xls (347,50KB)
XLS2_Załącznik nr 2_przeds..xls (43,00KB)
DOC3_Objaśnienia.DOC (73,00KB)
DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.63.2011 z dnia 14 listopada 2011r.DOC (29,50KB) w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projektu uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi
DOC1a_Projekt uchwały budżetowej na 2012 rok.doc (58,00KB)
XLS1b_Załączniki do uchwały budżetowej na 2012 rok.xls (605,00KB)
DOC2_Uzasadnienie oraz materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.DOC (164,50KB)
DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.62.2011 z dnia 28 października 2011r.doc (44,00KB) w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.61.2011 z dnia 28 października 2011r.doc (46,00KB) w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.60.2011 z dnia 27 października 2011r.DOC (31,00KB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
DOCXNabór na stanowisko Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach..docx (15,21KB)

DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.59.2011 z dnia 26 października 2011r.DOC (58,50KB) zmieniające zarządzenie nr Or.0050.2.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2011 rok
DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.58.2011 z dnia 21 października 2011r.DOC (61,50KB) zmieniające zarządzenie nr Or.0050.2.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2011 rok
DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.57.2011 z dnia 21 października 2011r.DOC (79,00KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2011 rok
XLSzałącznik nr 3 do zarządzenia Wójta nr Or.0050.57.2011 z dnia 21 października 2011r.xls (309,50KB)
XLSzałącznik nr 4 do zarządzenia Wójta nr Or.0050.57.2011 z dnia 21 października 2011r.xls (245,50KB)
DOCZarządzenie nr Or.0050.56.2011 z dnia 18 października 2011 r..doc (33,00KB) w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy Walce za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 września 2011 roku
PDFzałącznik do zarządzenia Wójta nr Or.0050.56.2011 z dnia 18 października 2011r.pdf (182,39KB)
DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.55.2011 z dnia 7 października 2011r.DOC (55,00KB) zmieniające zarządzenie nr Or.0050.2.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2011 rok
DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.54.2011 z dnia 7 października 2011r.DOC (51,00KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2011 rok
XLSzałączniki nr 3 i nr 4 do zarządzenia Wójta nr Or.0050.54.2011 z dnia 7 października 2011r.xls (328,00KB)
DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.53.2011 z dnia 29 września 2011r.DOC (30,00KB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
DOCObwieszczenie - skreślenia KW Prawica.doc (24,50KB)

DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.52.2011 z dnia 28 września 2011r.DOC (59,50KB) zmieniające zarządzenie nr Or.0050.2.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2011 rok
DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.51.2011 z dnia 21 września 2011r.DOC (48,00KB) zmieniające zarządzenie nr Or.0050.2.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2011 rok
DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.50.2011 z dnia 15 września 2011r.DOC (52,00KB) w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2012
XLSzałącznik nr 1 do zarządzenia Wójta nr Or.0050.50.2011 z dnia 15 września 2011r.xls (41,00KB)
XLSzałącznik nr 2 do zarządzenia Wójta nr Or.0050.50.2011 z dnia 15 września 2011r.XLS (28,50KB)
XLSzałącznik nr 3 do zarządzenia Wójta nr Or.0050.50.2011 z dnia 15 września 2011r.XLS (35,00KB)
DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.49.2011 z dnia 8 września 2011r.DOC (55,00KB)zmieniające zarządzenie nr Or.0050.2.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2011 rok
DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.48.2011 z dnia 8 września 2011r.DOC (59,00KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2011 rok
XLSzałączniki nr 3 i nr 4 do zarządzenia Wójta nr Or.0050.48.2011 z dnia 8 września 2011r.xls (327,50KB)
DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.47.2011 z dnia 30 sierpnia 2011r.DOC (43,50KB) zmieniające zarządzenie nr Or.0050.2.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2011 rok
DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.46.2011 z dnia 30 sierpnia 2011r.DOC (47,00KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2011 rok
XLSzałącznik nr 3 do zarządzenia Wójta nr Or.0050.46.2011 z dnia 30 sierpnia 2011r.xls (250,50KB)
DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.45.2011 z dnia 23 sierpnia 2011r.DOC (27,00KB) w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walce za pierwsze półrocze 2011 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
DOCzałącznik do zarządzenia Wójta nr Or.0050.45.2011 z dnia 23 sierpnia 2011r.doc (1,19MB)
DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.44.2011 z dnia 22 sierpnia 2011r.doc (24,50KB) w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
DOCXZarządzenie nr Or.0050.43A.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 22 lipca 2011 r...docx (16,55KB) w sprawie  określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego w 2012 roku
DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.43.2011 z dnia 22 lipca 2011r.DOC (30,00KB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
XLSzałącznik nr 1 do zarządzenia Wójta nr Or.0050.43.2011 z dnia 22 lipca 2011r.xls (574,71KB)
DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.42.2011 z dnia 22 lipca 2011r.DOC (50,00KB) zmieniające zarządzenie nr Or.0050.2.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2011 rok
DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.41.2011 z dnia 22 lipca 2011r.DOC (79,50KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2011 rok
XLSzałącznik nr 3 do zarządzenia Wójta nr Or.0050.41.2011 z dnia 22 lipca 2011r.xls (253,50KB)
XLSzałącznik nr 4 i nr 5 do zarządzenia Wójta nr Or.0050.41.2011 z dnia 22 lipca 2011r.xls (327,00KB)
DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.40.2011 z dnia 19 lipca 2011 r..doc (32,50KB) w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy Walce za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2011 roku
PDFzałącznik do zarządzenia Wójta nr Or.0050.40.2011 z dnia 19 lipca 2011r.pdf (181,93KB)
DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.39.2011 z dnia 15 lipca 2011r.DOC (29,50KB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
XLSzałącznik nr 1 do zarządzenia Wójta nr Or.0050.39.2011 z dnia 15 lipca 2011r.xls (466,58KB)

DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.38.2011 z dnia 14 lipca 2011r.DOC (38,50KB) zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Walce nr Or.0050.2.2011 z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2011 rok
DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.37.2011 z dnia 6 lipca 2011r.doc (22,00KB) w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej  uczniom na zakup podręczników w 2011 r.
DOCZarządzenie Wójta Nr Or.0050.36.2011 z dnia 16 czerwca 2011r.DOC (29,00KB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
XLSZałącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr Or.0050.36.2011 z dnia 16 czerwca 2011r.xls (466,80KB)
DOCZarządzenie Wójta Nr Or.0050.35.2011 z dnia 15 czerwca 2011r.DOC (51,00KB) zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Walce nr Or.0050.2.2011 z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2011 rok
DOCZarządzenie Wójta Nr Or.0050.34.2011 z dnia 1 czerwca 2011r.DOC (61,00KB) zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Walce nr Or.0050.2.2011 z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2011 rok
DOCzarządzenie Wójta Nr Or.0050.33.2011 z dnia 26 maja 2011r.doc (42,50KB) w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
DOCzarządzenie Wójta Nr Or.0050.32.2011 z dnia 25 maja 2011r.doc (92,00KB) w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
DOCzarządzenie Wójta Nr Or.0050.31.2011 z dnia 25 maja 2011r.doc (36,00KB) w sprawie ustalenia wysokości czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Walce
DOCZarządzenie Wójta Nr Or.0050.30.2011 z dnia 25 maja 2011r.doc (55,00KB) w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem
DOCZarządzenie nr Or_0050_29-2011 z dnia 23 maja 2011.doc (31,50KB) w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej wykonanie budżetu Gminy Walce za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku
2010Załącznik nr 1 do zarządzenie Wójta nr Or.0050.29.2011 z dnia 23 maja 2011 r...2010 (182,38KB)
DOCZałącznik nr 2 do zarządzenie Wójta nr Or.0050.29.2011 z dnia 23 maja 2011 r..doc (50,50KB)
DOCZałącznik nr 3 do zarządzenie Wójta nr Or.0050.29.2011 z dnia 23 maja 2011 r..doc (44,50KB)
XLSZałącznik nr 4 do zarządzenie Wójta nr Or.0050.29.2011 z dnia 23 maja 2011 r..xls (206,00KB)
XLSZałącznik nr 5 do zarządzenie Wójta nr Or.0050.29.2011 z dnia 23 maja 2011 r..xls (37,00KB)
DOCZałącznik nr 6 do zarządzenie Wójta nr Or.0050.29.2011 z dnia 23 maja 2011 r..doc (53,50KB)
DOCZałącznik nr 7 do zarządzenie Wójta nr Or.0050.29.2011 z dnia 23 maja 2011 r..doc (55,00KB)
DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.28.2011 z dnia 23 maja 2011r.DOC (67,00KB) zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Walce nr Or.0050.2.2011 z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2011 rok
DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.27.2011 z dnia 23 maja 2011r.DOC (69,50KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2011 rok
XLSzałączniki nr 3 i nr 4 do zarządzenia Wójta nr Or.0050.27.2011 z dnia 23 maja 2011r.xls (313,50KB)
DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.26.2011 z dnia 19 maja 2011r.DOC (31,00KB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
XLSzałącznik nr 1 do zarządzenia Wójta nr Or.0050.26.2011 z dnia 19 maja 2011r.xls (466,34KB)
DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.25.2011 z dnia 18 maja 2011r.DOC (70,00KB) zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Walce nr Or.0050.2.2011 z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2011 rok
DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.24.2011 z dnia 29 kwietnia 2011r.doc (49,00KB) w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce sprawozdania finansowego Gminy Walce za 2010 rok
DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.23.2011 z dnia 29 kwietnia 2011r.DOC (48,50KB) zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Walce nr Or.0050.2.2011 z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2011 rok
DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.22.2011 z dnia 29 kwietnia 2011r.DOC (42,00KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2011 rok
DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.21.2011 z dnia 22 kwietnia 2011r.doc (32,50KB) w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy Walceza okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2011 roku
DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.20.2011 z dnia 15 kwietnia 2011r.DOC (51,00KB) zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Walce nr Or.0050.2.2011 z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2011 rok
DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.19.2011 z dnia 15 kwietnia 2011r.DOC (27,50KB) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach za 2010 rok
DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.18.2011 z dnia 05 kwietnia 2011r.doc (52,50KB) w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu ciężarowego
DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.17.2011 z dnia 31 marca 2011r.DOC (47,00KB) zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Walce nr Or.0050.2.2011 z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2011 rok
 DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.16.2011 z dnia 31 marca 2011r.DOC (57,50KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2011 rok
XLSzałącznik nr 3 do zarządzenia Wójta nr Or.0050.16.2011 z dnia 31 marca 2011r.xls (250,00KB)
DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.15.2011 z dnia 30 marca 2011r.DOC (58,50KB) zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Walce nr Or.0050.2.2011 z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2011 rok
DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.14.2011 z dnia 28 marca 2011r.DOC (26,50KB) w sprawie zatwierdzenia bilansu Gminnego Ośrodka Kulturyw Walcach za 2010 rok
DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.13.2011 z dnia 28 marca 2011r.doc (54,00KB) w sprawie obniżenia ceny wywoławczej i ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego ( licytacji ) na sprzedaż
pługa odśnieżnego
DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.12.2011 z dnia 18 marca 2011r.DOC (52,50KB) zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Walce nr Or.0050.2.2011 z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2011 rok
DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.11.2011 z dnia 18 marca 2011r.DOC (79,50KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2011 rok
XLSzałaczniki nr 3 i nr 4 do zarządzenia Wójta nr Or.0050.11.2011 z dnia 18 marca 2011r.xls (326,50KB)
DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.10.2011 z dnia 17 marca 2011r.DOC (25,50KB) w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Walce za 2010 rok
DOCZałącznik do zarządzenia Wójta nr Or.0050.10.2011 z dnia 17 marca 2011r.doc (1,30MB)
DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.9.2011 z dnia 04 marca 2011r.DOC (26,50KB) w sprawie zatwierdzenia bilansu Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach za 2010 rok
DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.8.2011 z dnia 03 marca 2011r.doc (53,50KB) w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż pługa odśnieżnego
DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.7.2011 z dnia 03 marca 2011r.doc (52,50KB) w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu ciężarowego
DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.6.2011 z dnia 01 marca 2011r.DOC (29,00KB) w sprawie ustalenia terminów przekazywania pobranych dochodów budżetowych na rachunek budżetu Gminy Walce
DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.5.2011 z dnia 01 marca 2011r.DOC (27,50KB) w sprawie: przyjęcia bilansu Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja
w Walcach za 2010 rok
DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.4.2011 z dnia 19 stycznia 2011r.DOC (27,50KB) zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Walce nr Or.0050/2/2011z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2011 rok
DOCXZarządzenie Wójta nr Or.0050.3.2011 z dnia 05 stycznia 2011r..docx (13,71KB) w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli i maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności      i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
DOCZarządzenie Wójta nr Or.0050.2.2011 z dnia 3 stycznia 2011r.DOC (28,50KB) w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2011 rok
XLSzałącznik nr 1 do zarządzenia Wójta nr Or.0050.2.2011 z dnia 3 stycznia 2011r.xls (57,00KB)
XLSzałącznik nr 2 do zarządzenia Wójta nr Or.0050.2.2011 z dnia 3 stycznia 2011r.xls (89,50KB)
XLSzałącznik nr 3 do zarządzenia Wójta nr Or.0050.2.2011 z dnia 3 stycznia 2011r.xls (35,50KB)
XLSzałącznik nr 4 do zarządzenia Wójta nr Or.0050.2.2011 z dnia 3 stycznia 2011r.xls (34,00KB)
XLSzałącznik nr 5 do zarządzenia Wójta nr Or.0050.2.2011 z dnia 3 stycznia 2011r.xls (42,50KB)
XLSzałącznik nr 6 do zarządzenia Wójta nr Or.0050.2.2011 z dnia 3 stycznia 2011r.xls (30,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/1/11 z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
DOCZarządzenie nr 0151-1,11 z dnia 3 stycznia 2011 r..doc (43,50KB)

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bernard Kubata
Data wytworzenia: 2011 rok