Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta w roku 2013

DOCXZarządzenie nr Or.0050.1.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 22 stycznia 2013 r..docx (16,23KB) w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli i maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 

PDFZarządzenie nr Or.0050.2.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 4 lutego 2013 r.pdf (53,60KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2013 rok

PDFZarządzenie nr Or.0050.3.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 4 lutego 2013 r.pdf (27,52KB) zmieniające zarządzenie nr Or.0050.90.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2013 rok

PDFZarządzenie nr Or.0050.4.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 20 lutego 2013 r.pdf (31,40KB) zmieniające zarządzenie nr Or.0050.90.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2013 rok

DOCZarządzenie Nr Or.0050.5.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 27 lutego 2013 r..doc (44,00KB) w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

DOCZarządzenie Nr Or.0050.6.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 27 lutego 2013 r..doc (45,50KB) w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem

DOCZarządzenie Nr Or.0050.7.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 27 lutego 2013 r..doc (43,00KB) w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

PDFZarządzenie nr Or.0050.8.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 12 marca 2013 r.pdf (99,17KB) w sprawie wprowadzenia zasad wzajemnych rozliczeń między jednostkami w celu sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego Gminy Walce 

PDFZarządzenie nr Or.0050.09.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia bilansu Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach za 2012 rok.pdf (221,49KB) 

PDFZarządzenie nr Or.0050.10.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach za 2012 rok.pdf (24,35KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.11.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach za 2012 rok.pdf (25,13KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.12.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 25 marca 2013 r.pdf (964,64KB) w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Walce za 2012 rok

PDFZarządzenie nr Or.0050.13.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 27 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.90.2012 Wójta Gminy Walcen z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych.pdf (40,38KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.14.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 08 kwietnia 2013 r. w sprawie likwidacji samochodu pożarniczego i ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż samochodu pożarniczego.pdf (225,02KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.15.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach za 2012 rok.pdf (25,07KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.16.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie podania informacji o możliwości uzyskania dotacji celowej na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych.pdf (43,73KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.17.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy Walce za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2013 roku.pdf (96,80KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.18.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 18 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.90.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy.pdf (30,05KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.19.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej i ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego(licytacji) na sprzedaż samochodu pożarniczego.pdf (220,39KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.20.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2013 rok.pdf (153,04KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.21.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 26 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.90.2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2013 rok.pdf (37,06KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.22.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie przekazania Radzie Gminy Walce sprawozdania finansowego Gminy Walce za 2012 rok.pdf (291,47KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.23.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2013 rok.pdf (52,96KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.24.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 7 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.90.2012 Wójta Gminy Walce z 31.12.2012r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2013r..pdf (30,67KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.25.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 27 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.90.2012 Wójta Gminy Walce z 31.12.2012r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2013r.pdf (41,30KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.26.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej wykonanie budżetu Gminy Walce za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku.pdf (216,04KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.27.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 29 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.90.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 31.12.2012 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy na 2013r.pdf (28,53KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.28.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.90.2012 Wójta Gminy Walce z 31.12.2012 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy na 2013r..pdf (35,06KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.29.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.90.2012 Wójta Gminy Walce z 31.12.2012 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy na 2013r..pdf (29,58KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.30.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2013 rok.pdf (55,53KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.31.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.90.2012 Wójta Gminy Walce z 31.12.2012 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy na 2013r..pdf (32,27KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.32.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 4 lipca 2013 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.90.2012 Wójta Gminy Walce z 31.12.2012 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2013.pdf (28,62KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.33.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego w 2014 roku.pdf (203,64KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.34.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 9 lipca 2013 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.90.2012 Wójta Gminy Walce z 31.12.2012 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2013.pdf (30,12KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.35.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy Walce za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2013 roku.pdf (98,00KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.36.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2013 rok.pdf (79,88KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.37.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 19 lipca 2013 r. zmieniające zarządzenie nrOr.0050.90.2012 Wójta Gminy Walce z 31.12.2012 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2013.pdf (31,99KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.38.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (69,29KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.39.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w 2013 r..pdf (41,53KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.40.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2013 rok.pdf (56,45KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.41.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 6 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.90.2012 Wójta Gminy Walce z 31.12.2012r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy na 2013 rok.pdf (30,47KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.42.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 8 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.90.2012 Wójta Gminy Walce z 31.12.2012 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy na 2013rok.pdf (29,08KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.43.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy Walce za pierwsze półrocze 2013r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy.pdf (941,15KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.44.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 21 sierpnia 2013 r.pdf (59,68KB) w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Walce przyznanych Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu Wodociągi i Kanalizacja w Walcach

PDFZarządzenie nr Or.0050.45.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 21 sierpnia 2013 r.pdf (29,85KB) w sprawie obniżenia rocznych stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych wytworzonych w ramach projektu pn.”Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie na terenie gminy Walce”

PDFZarządzenie nr Or.0050.46.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 28 sierpnia 2013 r.zmieniające zarządzenie nr Or.0050.90.2012 Wójta Gminy Walce z 31.12.2012 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy na 2013rok.pdf (35,94KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.47.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2013 rok.pdf (146,75KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.48.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 30 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.90.2012 Wójta Gminy Walce z 31.12.2012 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy na 2013r..pdf (36,94KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.49.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznychb na rok budżetowy 2014.pdf (129,01KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.50.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 04 września 2013 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf (78,63KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.51.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 10 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2013 rok.pdf (67,84KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.52.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 10 września 2013 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.90.2012 Wójta Gminy Walce z 31.12.2012 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy na 2013r.pdf (32,76KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.53.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 23 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2013 rok.pdf (84,64KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.54.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 23 września 2013 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.90.2012 Wójta Gminy Walce z 31.12.2012 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy na 2013r..pdf (38,64KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.55.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2013 rok.pdf (59,30KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.56.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 30 września 2013 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.90.2012 Wójta Gminy Walce z 31.12.2012 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy na 2013r..pdf (31,87KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.57.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 2 października 2013 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.90.2012 Wójta Gminy Walce z 31.12.2012 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce.pdf (42,55KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.58.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 2 października 2013 r. w sprawie upoważnienia do wydawania administracyjnych aktów prawnych.pdf (33,16KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.59.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 07 października 2013 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia w gminie Walce.pdf (111,82KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.60.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 07 października 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr Or.0050.33.2013 Wójta Gminy Walce zdnia 09 lipca 2013 r..pdf (41,37KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.61.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2013 rok.pdf (157,48KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.62.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 22 października 2013 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.90.2012 Wójta Gminy Walce z 31.12.2012 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce.pdf (38,93KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.63.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 23 października 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy Walce za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 września 2013 r.pdf (96,62KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.64.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 25 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi.pdf (532,83KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.65.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 29 października 2013 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem.pdf (94,69KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.67.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów, zadań dla Urzędu Gminy w Walcach oraz w gminnych jednostkach organizac.pdf (300,62KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.68.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie zasad szacowania ryzyk w Urzędzie Gminy w Walcach oraz gminnych jednostekach organizacyjnych.pdf (546,42KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.69.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej przez kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.pdf (234,75KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.70.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wdrożenia Regulaminu przeprowadzania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Walcach oraz gminnych jednostkach organizacyjnych.pdf (353,13KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.71.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projektu uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem.pdf (601,81KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.72.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy.pdf (183,41KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.73.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce.pdf (339,10KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.74.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2013 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.90.2012 Wójta Gminy Walce z 31.12.2012 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy na 2013r.pdf (34,07KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.75.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.90.2012 Wójta Gminy Walce z 31.12.2012 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy na 2013r.pdf (34,07KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.76.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 22 listopada 2013 r.pdf (164,80KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2013 rok

PDFZarządzenie nr Or.0050.77.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 22 listopada 2013 r.pdf (42,12KB) zmieniające zarządzenie nr Or.0050.90.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2013 rok

PDFZarządzenie nr Or.0050.78.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem.pdf (99,50KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.79.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2014 r..pdf (211,11KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.80.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia otawartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r..pdf (231,28KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.81.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 2 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.90.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 31.12.2012r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych na 2013 rok.pdf (57,84KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.82.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2013 rok.pdf (186,15KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.83.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.90.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 31.12.2012 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych na 2013 rok.pdf (140,32KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.84.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Walce Regulaminu postępowania określający zasady udzielania zamówień publicznych.pdf (243,05KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.85.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 20 grudnia 2013 r.pdf (726,23KB) w sprawie weryfikacji projektów planów finansowych pod względem ich zgodności z projektem uchwały budżetowej na 2014 rok

PDFZarządzenie nr Or.0050.86.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.71.2013 Wójta Gminy Walce z 14.11.2013 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2014 rok.pdf (3,25MB) 

PDFZarządzenie nr Or.0050.87.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 23 grudnia 2013r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.72.2013 Wójta Gminy Walce z 14.11.2013r. w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy.pdf (1,11MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.88.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.90.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 31.12.2012r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych na 2013 rok.pdf (293,24KB)

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.90.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 31 grudnia 2013 r.pdf (801,09KB) w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2014 rok