Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta w roku 2012

DOCZarządzenie Nr Or.0050.1.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 09 stycznia 2012r.doc (51,00KB) w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu
PDFZarządzenie nr Or.0050.2.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 23 stycznia 2012 r..pdf (26,91KB) zmieniające zarządzenie nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.3.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 07 lutego 2012 r..pdf (123,55KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.4.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 07 lutego 2012 r..pdf (28,79KB) zmieniające zarządzenie nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.5.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 27 lutego 2012 r..pdf (26,92KB) zmieniające zarządzenie nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok
DOCXZarządzenie nr Or.0050.6.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 27 lutego 2012 r...docx (13,66KB) w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli i maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
DOCZarządzenie nr Or.0050.7.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 12 marca 2012 r..DOC (23,50KB) w sprawie przyjęcia bilansu Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach za 2011 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.8.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 20 marca 2012 r..pdf (30,80KB) zmieniające zarządzenie nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.9.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 20 marca 2012 r..pdf (20,84KB) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach za 2011 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.10.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 20 marca 2012 r..pdf (21,33KB) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach za 2011 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.11.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 20 marca 2012 r..pdf (21,74KB) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach za 2011 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.12.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 23 marca 2012 r..pdf (838,91KB) w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Walce za 2011 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.13.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 30 marca 2012 r..pdf (26,76KB) zmieniające zarządzenie nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.14.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 19 kwietnia 2012 r..pdf (35,98KB) zmieniające zarządzenie nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.15.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 19 kwietnia 2012 r..pdf (72,85KB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
PDFZarządzenie nr Or.0050.16.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 20 kwietnia 2012 r..pdf (93,38KB) w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy Walce za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2012 roku
PDFZarządzenie nr Or.0050.17.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 20 kwietnia 2012 r..pdf (149,72KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.18.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 20 kwietnia 2012 r..pdf (36,67KB) zmieniające zarządzenie nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.19.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 27 kwietnia 2012 r..pdf (136,40KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.20.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 27 kwietnia 2012 r..pdf (29,21KB) zmieniające zarządzenie nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.21.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 27 kwietnia 2012 r..pdf (272,90KB) w sprawie przekazania Radzie Gminy Walce sprawozdania finansowego Gminy Walce za 2011 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.22.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 16 maja 2012 r..pdf (32,84KB) zmieniające zarządzenie nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.23.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 16 maja 2012 r..pdf (72,99KB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
PDFZarządzenie nr Or.0050.24.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 23 maja 2012 r..pdf (66,60KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.25.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 23 maja 2012 r..pdf (27,76KB) zmieniające zarządzenie nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.26.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 23 maja 2012 r..pdf (208,20KB) w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej wykonanie budżetu Gminy Walce za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku
PDFZarządzenie nr Or.0050.27.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 01 czerwca 2012 r..pdf (25,49KB) zmieniające zarządzenie nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.28.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 14 czerwca 2012 r..pdf (168,63KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.29.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 14 czerwca 2012 r..pdf (32,35KB) zmieniające zarządzenie nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie Nr Or.0050.30.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 19 czerwca 2012 r.pdf (26,61KB) w sprawie przedłużenia umowy najmu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości
PDFZarządzenie nr Or.0050.31.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 21 czerwca 2012 r..pdf (37,70KB) zmieniające zarządzenie nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.32.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 28 czerwca 2012 r..pdf (131,64KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.33.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 28 czerwca 2012 r..pdf (31,06KB) zmieniające zarządzenie nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.34.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 28 czerwca 2012 r..pdf (74,61KB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
PDFZarządzenie nr Or.0050.35.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 12 lipca 2012 r..pdf (50,68KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.36.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 12 lipca 2012 r..pdf (28,91KB) zmieniające zarządzenie nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok
DOCXZarządzenie nr Or.0050.36A.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 16 lipca 2012 r...docx (19,69KB) w sprawie  określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego w 2013 roku
PDFZarządzenie nr Or.0050.37.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 19 lipca 2012 r..pdf (93,01KB) w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy Walce za okres od dnia 01 stycznia do dnia 30 czerwca 2012 roku
PDFZarządzenie nr Or.0050.38.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 27 lipca 2012 r..pdf (139,33KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.39.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 27 lipca 2012 r..pdf (30,40KB) zmieniające zarządzenie nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.40.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 01 sierpnia 2012 r..pdf (33,21KB) zmieniające zarządzenie nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok
DOCZarządzenie Nr Or.0050.41.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 02 sierpnia 2012 r..doc (21,50KB) w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej  uczniom na zakup podręczników  w 2012 r.
DOCZarządzenie Nr Or.0050.42.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 06 sierpnia 2012 r..doc (55,50KB) w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem
DOCZarządzenie Nr Or.0050.43.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 06 sierpnia 2012 r..doc (75,50KB) w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem
PDFZarządzenie nr Or.0050.44.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 23 sierpnia 2012 r.pdf (113,39KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.45.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 23 sierpnia 2012 r.pdf (32,33KB) zmieniające zarządzenie nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.46.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 23 sierpnia 2012 r.pdf (419,45KB) w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walce za pierwsze półrocze 2012 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
DOCXZarządzenie nr Or.0050.47.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 24 sierpnia 2012 r..docx (12,24KB) w sprawie przeprowadzenia likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Straduni
PDFZarządzenie nr Or.0050.48.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 31 sierpnia 2012 r.pdf (141,21KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.49.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 31 sierpnia 2012 r.pdf (33,58KB) zmieniające zarządzenie nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.50.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 31 sierpnia 2012 r.pdf (124,75KB) w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2013
PDFZarządzenie nr Or.0050.51.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 07 września 2012 r.pdf (75,04KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.52.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 07 września 2012 r.pdf (30,50KB) zmieniające zarządzenie nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok
DOCZarządzenie nr Or.0050.53.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 13 września 2012 r.doc (55,50KB) w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
PDFZarządzenie nr Or.0050.54.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 26 września 2012 r.pdf (43,87KB) zmieniające zarządzenie nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok
DOCZarządzenie nr Or.0050.55.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 27 września 2012 r.doc (53,00KB) w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonychw najem
PDFZarzadzenie nr Or.0050.56.2012 Wojta Gminy Walce z dnia 01 października 2012 r.pdf (26,44KB) zmieniające zarządzenie nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok
DOCZarzadzenie Nr Or.0050.57.2012 Wojta Gminy Walce z dnia 01 pazdziernika 2012 r.doc (28,00KB) w sprawie wyznaczenia nauczyciela Publicznego Gimnazjum w Walcach zastępującego dyrektora gimnazjum podczas jego nieobecności
DOCZarzadzenie Nr Or.0050.58.2012 Wojta Gminy Walce z dnia 01 pazdziernika 2012 r.doc (28,00KB) w sprawie wyznaczenia nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej im. Josepha von Eichendorffa w Walcach zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności
DOCZarzadzenie Nr Or.0050.59.2012 Wojta Gminy Walce z dnia 01 pazdziernika 2012 r.doc (28,50KB) w sprawie wyznaczenia nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej w Brożcu zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności
DOCZarzadzenie Nr Or.0050.60.2012 Wojta Gminy Walce z dnia 01 pazdziernika 2012 r.doc (28,00KB) w sprawie wyznaczenia nauczyciela Publicznego Przedszkola w Walcach zastępującego dyrektora przedszkola podczas jego nieobecności
DOCZarządzenie Nr Or.0050.61.2012 Wojta Gminy Walce z dnia 01 października 2012 r.doc (28,50KB) w sprawie wyznaczenia nauczyciela Publicznego Przedszkola w Brożcu zastępującego dyrektora przedszkola podczas jego nieobecności
DOCXZarządzenie Nr Or.0050.62.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 17 października 2012 r..docx (16,26KB) w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Programu współpracy na 2013 rok Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”
DOCXZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.62.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 17 października 2012 r..docx (14,86KB)
DOCXZałącznik Nr 2 do Zarządzenia nr OR.0050.62.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 17 października 2012 r..docx (28,82KB)
DOCXZałącznik Nr 3 do Zarządzenia nr Or.0050.62.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 17 października 2012 r..docx (13,60KB)
PDFZarządzenie nr Or.0050.63.2012 Wojta Gminy Walce z dnia 18 października 2012 r.pdf (93,73KB) w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy Walce za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 września 2012 roku
PDFZarządzenie nr Or.0050.64.2012 Wojta Gminy Walce z dnia 24 października 2012 r.pdf (30,98KB) zmieniające zarządzenie nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.65.2012 Wojta Gminy Walce z dnia 29 października 2012 r.pdf (157,32KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.66.2012 Wojta Gminy Walce z dnia 29 października 2012 r.pdf (37,12KB) zmieniające zarządzenie nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.67.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 31 października 2012 r.pdf (149,90KB)  w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.68.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 31 października 2012 r.pdf (35,38KB) zmieniające zarządzenie nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.69.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2012 r.pdf (570,41KB) w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projektu uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi
PDFZarządzenie nr Or.0050.70.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2012 r.pdf (148,51KB) w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
PDFZarządzenie nr Or.0050.71.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 16 listopada 2012 r.pdf (179,35KB)  w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.72.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 16 listopada 2012 r.pdf (38,38KB) zmieniające zarządzenie nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.73.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 21 listopada 2012 r.pdf (30,63KB) zmieniające zarządzenie nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok
DOCZarządzenie Nr Or.0050.74.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 27 listopada 2012 r..doc (43,50KB) w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2013 r.
DOCZarządzenie Nr Or.0050.75.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 27 listopada 2012 r..doc (58,00KB) w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 r.
PDFZarządzenie nr Or.0050.76.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 28 listopada 2012 r.pdf (87,86KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.77.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 28 listopada 2012 r.pdf (30,55KB) zmieniające zarządzenie nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.78.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 28 listopada 2012 r.pdf (41,35KB) w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Gminy Walce, a także zasad rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu
PDFZarządzenie nr Or.0050.79.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 03 grudnia 2012 r.pdf (28,41KB) zmieniające zarządzenie nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.80.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 12 grudnia 2012 r.pdf (32,05KB) zmieniające zarządzenie nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.81.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 17 grudnia 2012 r.pdf (148,47KB) zmieniające zarządzenie nr Or.0050.70.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
PDFZarządzenie nr Or.0050.82.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 17 grudnia 2012 r.pdf (77,99KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.83.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 17 grudnia 2012 r.pdf (29,28KB) zmieniające zarządzenie nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.84.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 17 grudnia 2012 r.pdf (570,28KB) zmieniające zarządzenie nr Or.0050.69.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projektu uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi
PDFZarządzenie nr Or.0050.85.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 18 grudnia 2012 r.pdf (65,31KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.86.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 18 grudnia 2012 r.pdf (33,04KB) zmieniające zarządzenie nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.87.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 27 grudnia 2012 r.pdf (416,72KB) zmieniające zarządzenie nr Or.0050.69.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projektu uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi
PDFZarządzenie nr Or.0050.88.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 27 grudnia 2012 r.pdf (694,87KB) w sprawie weryfikacji projektów planów finansowych pod względem ich zgodności z projektem uchwały budżetowej na 2013 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.89.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 28 grudnia 2012 r.pdf (41,80KB) zmieniające zarządzenie nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.90.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 31 grudnia 2012 r.pdf (765,70KB) w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2013 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.91.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 31 grudnia 2012 r.pdf (23,13KB) w sprawie obniżenia stawek amortyzacyjnych dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków
 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bernard Kubata
Data wytworzenia: 2012 rok