Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony: „Modernizacja Infrastruktury Sportowej w Walcach”

PDFzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf
PDFpytania i odpowiedzi 3.pdf 

PDFE- OPIS TECHNICZNY.pdf
PDFE1 - RZUT PARTERU.pdf
PDFE2 - RZUT DACHU.pdf
PDFE3 - SCHEMAT TABLICY TE.pdf
PDFE4 - SCHEMAT ROZBUDOWY TABLICY TL.pdf

PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf 

PDFPytania i odpowiedzi 2.pdf

PDFPytania i odpowiedzi.pdf

PDFRys. nr 1- NAWIERZCHNIE.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf


PDFSIWZ.pdf
PDFzal-nr-2-do-siwz-projekt-umowy.pdf
PDFzal-nr-3-do-siwz-formularz-ofertowy.pdf
PDFzal-nr-4-do-siwz-wzor-oswiadczenia-o-braku-podstaw-do-wykluczenia.pdf
PDFzal-nr-5-do-siwz-wzor-oswiadczenia-o-spelnianiu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu.pdf
PDFzal-nr-6-do-siwz-wzor-informacji-ze-wykonawca-nie-nalezy-lub-nalezy-do-grupy-kapitalowej.pdf
PDFzal-nr-7-do-siwz-wykaz-robot-budowlanych (1).pdf
PDFzal-nr-8-do-siwz-wzor-wykazu-osob.pdf
PDFZał- nr- 9 -do-siwz-wzór -zobowiązania podmiotu.pdf

Załącznik Nr 1a   Przedmiar robót

PDFLZS WALCE - PRZEDMIARY -TRYBUNY.pdf

Załącznik nr 1     Projekt Budowy Modernizacji Infrastruktury Sportowej w Walcach, w tym STWiORB

PDFANALIZA MOŻLIWOŚCI+ ELEKTRYKA.pdf
PDFBIOZ -GMINA WALCE- STADION.pdf
PDFKOPIE UPRAWNIEŃ-GMINA WALCE- STADION.pdf
PDFMETRYKA GŁÓWNA-GMINA WALCE- STADION.pdf
PDFMETRYKA NAWADNIANIA-GMINA WALCE- STADION.pdf
PDFObliczenia - GMINA WALCE- STADION.pdf
PDFOBLICZENIA-STR.TYT.- GMINA WALCE- STADION.pdf
PDFOPIS TECHNICZNY- GMINA WALCE- STADION.pdf
PDFOPIS TECHNICZNY -NAWODNIENIE- GMINA WALCE- STADION.pdf
PDFOŚWIADCZENIE-GMINA WALCE-STADION.pdf
PDFSPIS RYSUNKÓW-GMINA WALCE- STADION.pdf

PDFSPIS TREŚCI- GMINA WALCE- STADION.pdf

RYSUNKI

PDF1.RZUT FUNDAMENTU.pdf
PDF2.RZUT PARTERU.pdf
PDF3.RZUT KONSTRUKCJI PARTERU.pdf
PDF4.RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ.pdf
PDF5.RZUT DACHU.pdf
PDF6.PRZEKRÓJ A-A.pdf
PDF7.ELEWACJE.pdf
PDF8.RYSUNEK KONSTRUKCYJNY.pdf
PDF9.KONSTRUKCJA BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ.pdf
PDF10.KONSTRUKCJA SKOKU W DAL.pdf
PDF11.PŁYTA BOISKA.pdf
PDF12.TRYBUNY SPORTOWE.pdf
PDF13.RZUT PŁYTY FUNDAMENTOWEJ TRYBUN SPORTOWYCH.pdf

LOGplot.log
PDFZ-1 PROJEKT NAWADNIANIA PŁYTY BOISKA.pdf
PDFZ-1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.pdf
 

ROZBIÓRKA

PDFMETRYKA Rozbiórka szatnia sportowa.pdf
PDFRozbiórka szatni sportowej - opis.pdf
PDFSpis zawartości rozbiórki.pdf

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

PDFMETRYKA INSTALACJE EL.pdf
PDFOPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE.pdf
PDFRZUT DACHI - INSTALACJE ELEKTRYCZNE.pdf
PDFRZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA ELEKTRYCZNA.pdf

INSTALACJA WOD.-KAN.

PDFMETRYKA NAWADNIANIA-GMINA WALCE- STADION.pdf
PDFMETRYKA WOD.-KAN - GMINA WALCE - STADION.pdf
PDFOPIS TECHNICZNY WOD. KAN - GMINA WALCE- STADION.pdf
PDFOPIS TECHNICZNY -NAWODNIENIE- GMINA WALCE- STADION.pdf
PDFINSTALACJE KANALIZACJA - RZUT PARTERU - GMINA WALCE - STADION.pdf
PDFINSTALACJE WODNA - RZUT PARTERU - GMINA WALCE - STADION.pdf
PDFZ-1 PROJEKT NAWADNIANIA PŁYTY BOISKA.pdf


SPECYFIKACJE TECHNICZNE

PDF_METRYKA GŁÓWNA -SPECYFIKACJE TECHNICZNE- GMINA WALCE 1.pdf
PDFB.00.WYMAGANIA OGOLNE - SZATNIA- WALCE.pdf

PDFB.02.ROBOTY ZIEMNE - SZATNIA - GMINA WALCE.pdf
PDFB.03.ROBOTY BETONOWE-GMINA WALCE-SZATNIE - WALCE.pdf
PDFB.04.ROBOTY MURARSKIE - SZATNIA-GMINA WALCE.pdf
PDFB.05.OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNE BUDYNKU - SZATNIA- WALCE.pdf
PDFB.06.TYNKI - SZATNIA- WALCE.pdf
PDFB.07.ROBOTY MALARSKIE - SZATNIE - WALCE.pdf
PDFB.08.STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA -SZATNIE- WALCE.pdf
PDFB.09.POSADZKI-GMINA WALCE-SZATNIE- WALCE.pdf
PDFB.10.SUFITY PODWIESZANE I ŚCIANKI DZIAŁOWE- GMINA WALCE.pdf
PDFB.11. ROBOTY DREWNIANE - GMINA WALCE- SZATNIE- WALCE.pdf
PDFB.12.POKRYCIE DACHU - SZATNIA - WALCE..pdf
PDFB.13. UTWARDZENIE TERENU - GMINA WALCE - WALCE.pdf
PDFB.14.NAWODNIENIE-GMINA WALCE-SZATNIE- WALCE.pdf
PDFE.01.INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA - SZATNIE- WALCE.pdf
PDFWK.01.INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA - SZATNIA- WALCE.pdf