Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o dotacji przyznanej w 2020 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

 

Informacja o dotacji przyznanej w 2020 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

 

 

Na podstawie § 5 ust. 3 uchwały nr XXII/144/2012 Rady Gminy Walce z dnia 12 grudnia 2012 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Walce na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. Opolskiego
z 2013 r. poz. 358), w związku ze złożonym w dniu 30.04.2020r. (uzupełnionym 05.06.2020r.),
wnioskiem Gminnej Spółki Wodnej w Walcach o udzielenie pomocy finansowej, informuję że w 2020 r. przyznana została dotacja celowa w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwudziestu pięciu
tysięcy złotych 00/100)
Gminnej Spółce Wodnej w Walcach, z siedzibą w Walcach przy ul. Mickiewicza 18, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, tj. na:

  1. konserwację rowu R-B26 w miejscowości Stradunia (6.417,45 zł),
  2. konserwację rowu R-B21 w miejscowości Stradunia (5.859,42 zł),
  3. konserwację rowu R-B29 w miejscowości Stradunia (3.794,50 zł),
  4. konserwację rowu R-1 w miejscowości Walce (8.928,63 zł).

 

 

 

 

Walce, dnia 24.06.2020r.

 

 

     Wójt Gminy Walce

 

                                                                                                             Marek Śmiech