Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Miejscowe Plany Zagodpodarowania Przetrzennego - uchwały

1. wieś Stradunia:

 

Uchwała Rady Gminy w Walcach nr XXXII/231/01 z dnia 10 grudnia 2001 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego nr 2 poz. 33 z 11 stycznia 2002 r.) - termin obowiązywania aktu do dnia 10 grudnia 2014 r.:
DOCUchwała nr XXXII,231,01 z dnia 10 grudnia 2001 rok.DOC (124,50KB)

 

Uchwała Rady Gminy w Walcach nr XXXVIII/286/2014 z dnia 5 listopada 2014 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego, 2014 r. poz. 2673 z 26 listopada 2014 r.) - termin obowiazywania aktu od dnia 11 grudnia 2014 r.:
PDFUchwała Nr XXXVIII.286.2014 z dnia 5 listopada 2014.pdf (11,12MB)

Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia:
PDFOBWIESZCZENIE o przyjęciu MPZP Stradunia.pdf (27,68KB)

Zmiany planu:
DOCUchwała Nr XXXVII,225,05 z dnia 05 grudnia 2005 r..doc (186,00KB)
DOCUchwała Nr IV,32,07 z dnia 28 lutego 2007 r..doc (314,50KB)

Uchwała Rady Gminy Walce nr XIII/108/2016 z dnia 2 marca 2016r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego, 2016r. poz. 614 z 10 marca 2016r.) - termin obowiązywania aktu od 25 marca 2016r.:
PDFUchwała Nr XIII.108.2016 z 2 marca 2016r. w spr. zm. w tekście uchwały m. planu z.p. wsi Stradunia.pdf (253,93KB)

Przystąpienie do sporządzenia zmiany mpzp wsi Stradunia:
DOCUchwała nr XVI,129,08 z dnia 28 kwietnia 2008 r..doc (28,00KB)
DOCOGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia w gminie Walce.doc (29,00KB)
PDFobwieszczenie o wyłożeniu_MPZP_Stradunia_17_06_skan.pdf (1,36MB) 
PDFZarzadzenie nr Or.0050.66.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu MPZP Stradunia.pdf (2,55MB)
PDFUchwała Nr VII.52.2015 z dnia 24.06.2015 w sprawie zmiany MPZP wsi Stradunia.pdf (1,52MB)
PDFZarządzenie nr Or. 0050.15.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 24 lutego 2016 r w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu MPZP wsi Stradunia , wyłożonego do publicznego wglądu.pdf (595,00KB)

 


2. wieś Walce:
Uchwała Rady Gminy w Walcach nr XXXVI/249/02 z dnia 19 kwietnia 2002 r. 
(Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego nr 51 poz. 719 z 13 czerwca 2002 r.)
DOCUchwała nr XXXVI,249,02 z dnia 19 kwietnia 2002 rok.doc (412,50KB)

Zmiany planu:
DOCUchwała Nr XXXVII,226,05 z dnia 05 grudnia 2005 r..doc (143,50KB)
DOCOgłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia m p z p części wsi Zabierzów, zmiany m p z p wsi Walce oraz wsi Dobieszowice.doc (24,00KB)
DOCUchwała Nr XI,84,07 z dnia 06 listopada 2007 r.doc (24,50KB) - przystapienie do zmiany mpzp we wsi Walce
DOCUchwała Nr XXVIII,207,09 z dnia 15 września 2009 r..doc (29,50KB) - przystapienie do zmiany mpzp we wsi Walce
DOCOgłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi WALCE.doc (29,00KB)
DOCOgłoszenie o wyłożeniu do publiczmego wglądu zmiany mpzp wsi Walce.doc (30,50KB)
DOCOgłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany mpzp wsi Walce.doc (30,50KB)
PDFUchwała Nr III,14,10 z dnia 29 grudnia 2010 r..pdf (62,32KB) - zmiana mpzp wsi Walce

DOCOGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce w gminie Walce.doc (28,50KB)
PDFOBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.pdf (1,01MB)
PDFZarządzenie nr Or.0050.51.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu 'MPZP wsi Walce', wyłożonego do wglądu.pdf (168,14KB)


DOCobwieszczenie o ponownym wyłożeniu Walce.doc (33,00KB)
PDFZarządzenie nr Or.0050.33.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 5 kwietnia 2016r w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu mpzp wsi Walce.pdf (736,36KB)
 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
PDFUchwała Nr XIV.116.2016 z 11 maja 2016 r ws uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce.pdf (46,64MB)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
PDFIN.VI.743.35.2016.KB Rozstrzygnięcie Nadzorcze w części Walce.pdf (155,59KB)
 


3. wieś Brożec:
Uchwała Rady Gminy Walce nr V/23/03 z dnia 03 lutego 2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego nr 20 poz. 498 z 27 marca 2003 r.)
DOCUchwała nr V,23,03 z dnia 3 lutego 2003 roku.doc (277,00KB)


Zmiany planu:
DOCUchwała Nr XLVI,285,06 z dnia 7 września 2006 r..doc (72,50KB)

Przystąpienie do sporządzenia zmiany mpzp wsi Brożec:
DOCUchwała nr XVI,128,08 z dnia 28 kwietnia 2008 r..doc (28,00KB)
DOCuchwała Nr XVIII,150,08 z dnia 11 września 2008 r..doc (263,50KB)
DOCOgłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania wsi Brożec.doc (47,50KB)

DOCUchwała Nr VI,40,2011 z dnia 18 maja 2011.doc (97,50KB)
DOCOgłoszenie o przystąpieniu sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec.doc (92,50KB)
DOCOgłoszenie o przystąpieniu sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec.doc (97,00KB)
DOCOgłoszenie Wójta Gminy Walce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany.doc (31,00KB)

PDFUchwała Nr XIX,120,2012 z dnia 26 września 2012 r.pdf (2,08MB) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
JPEG2012 Brożec XIX-120-2012_zal1_skan.jpeg (1,70MB)
JPEG2012 Brożec XIX-120-2012_zal2_skan.jpeg (2,11MB)
JPEG2012 Brożec XIX-120-2012_zal3_skan.jpeg (1,81MB)

 

4. wieś Dobieszowice:
Uchwała Rady Gminy w Walcach nr V/24/03 z dnia 03 lutego 2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego nr 21 poz.529 z 31 marca 2003 r.):
DOCUchwała nr V,24,03 z dnia 3 lutego 2003 roku.doc (251,50KB)
JPEG2003 Dobieszowice V-24-03_zal1_skan.jpeg (2,74MB)
JPEG2003 Dobieszowice V-24-03_zal2_skan.jpeg (369,20KB)
JPEG2003 Dobieszowice V-24-03_zal2_skan.jpeg (4,01MB)

Zmiany planu:
DOCOgłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia m p z p części wsi Zabierzów, zmiany m p z p wsi Walce oraz wsi Dobieszowice.doc (24,00KB)5. wieś Grocholub:
Uchwała Rady Gminy w Walcach nr XIII/72/03 z dnia 24 listopada 2003 r.:
DOCUchwala nr XIII,72,03 z 24 listopada 2003 r..doc (271,50KB)
JPEG2003 Grocholub XIII-72-03_zal1_skan.jpeg (3,07MB)
JPEG2003 Grocholub XIII-72-03_zal2_skan.jpeg (4,79MB)


6. wieś Kromołów z przysiółkiem Czerniów:
Uchwała Rady Gminy w Walcach nr XIII/73/03 z dnia 24 listopada 2003 r.:
DOCUchwała nr XIII,73,03 z dnia 24 listopada 2003 r..doc (259,50KB)
JPEG2003 Kromołów XIII-73-03_zal1_skan.jpeg (5,65MB)
JPEG2003 Kromołów XIII-73-03_zal2_skan.jpeg (5,69MB)


7. wieś Rozkochów:
Uchwalenie mpzp terenów niezurbanizowanych wsi Rozkochów:
DOCUchwała Nr X,75,07 z dnia 19 września 2007 r..doc (155,50KB)

Uchwalenie mpzp terenów zurbanizowanych wsi Rozkochów:
PDFUchwała Nr XXX,215,09 z dnia 24 listopada 2009 r..pdf (185,47KB)
JPEG2009 Rozkochów XXX-215-09_zal1a_skan.jpeg (7,60MB)
JPEG2009 Rozkochów XXX-215-09_zal1b_skan.jpeg (3,63MB)

Zmiany planu:
przystąpienie do sporządzenia zmiany  mpzp tereny niezurbanizowane wsi Rozkochów 
DOCuchwała Nr XIV,113,08 z dnia 26 lutego 2008 r..doc (25,50KB)

DOCOgłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów niezurbanizowanych wsi Rozkochów..doc (22,00KB)

Ogłoszenie o wyłożeniu zmiany:
DOCOgłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany mpzp ternów niezurbanizowanych wsi Rozkochów.doc (37,00KB)

DOCObwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp terenów niezurbanizowanych wsi Rozkochów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.doc (35,00KB)

PDFUchwała Nr VI,39,2011 z dn. 18 maja 2011.pdf (81,68KB)
JPEG2011 Rozkochów VI-39-2011_1a_skan.jpeg (2,68MB)
JPEG2011 Rozkochów VI-39-2011_1b_skan.jpeg (2,98MB)

 

8. wieś Ćwiercie:
w opracowaniu


9. wieś Zabierzów:
DOCOgłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia m p z p części wsi Zabierzów, zmiany m p z p wsi Walce oraz wsi Dobieszowice.doc (24,00KB)

 


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walce_