Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXI Sesja Rady Gminy Walce - 1.07.2020

PDFUchwała nr XXI.180.2020 Rady Gminy Walce z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia wójtowi gminy Walce wotum zaufania.pdf (102,61KB)
PDFUchwała nr XXI.181.2020 Rady Gminy Walce z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Walce za 2019 rok.pdf (104,60KB)
PDFUchwała nr XXI.182.2020 Rady Gminy Walce z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Walce.pdf (107,92KB)
PDFUchwała nr XXI.183.2020 Rady Gminy Walce z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Walce sporządzonego na dzień 31grudnia 2019 roku.pdf (1,52MB)
PDFUchwała nr XXI.184.2020 Rady Gminy Walce z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok.pdf (598,56KB)
PDFUchwała nr XXI.185.2020 Rady Gminy Walce z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.pdf (3,31MB)
PDFUchwała nr XXI.186.2020 Rady Gminy Walce z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek,dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Walce.pdf (111,05KB)
PDFUchwała nr XXI.187.2020 Rady Gminy Walce z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.pdf (105,12KB)
PDFUchwała nr XXI.188.2020 Rady Gminy Walce z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zmiany treści aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Walce.pdf (521,17KB)
PDFUchwała nr XXI.189.2020 Rady Gminy Walce z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej lokalnej „tarczy antykryzysowej”.pdf (233,80KB)
PDFUchwała nr XXI.190.2020 Rady Gminy Walce z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie petycji dotyczącej ochrony zdrowia przed elektroskażeniami – Stop zagrożeniu zdrowia i życia.pdf (200,70KB)
PDFUchwała nr XXI.191.2020 Rady Gminy Walce z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Walce”.pdf (115,93KB)
PDFUchwała nr XXI.192.2020 Rady Gminy Walce z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zmian w uchwale o utworzeniu Publicznego Żłobka w Walcach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Walce.pdf (115,22KB)
PDFUchwała nr XXI.193.2020 Rady Gminy Walce z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji do spraw inwentaryzacji mienia komunalizowanego na rzecz Gminy Walce.pdf (107,66KB)