Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ewidencje

Ewidencje udostępniane na pisemny wniosek lub złożone ustnie do protokołu w godzinach pracy Urzędu Gminy Walce:

DOCwniosek o udostępnienie informacji publicznej.doc (27,50KB)


Ewidencja ludności i dowodów osobistych prowadzona przez Samodzielne Stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych pok. nr 4 dostęp do rejestru prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 – tekst jednolity)

Ewidencja mienia komunalnego prowadzona w oparciu o  art. 23 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U. z 2015 r poz. 1774 ze zm.) znajduje się w Referacie Gospodarki pok. nr 14

Gminna Ewidencja Zabytków  w formie kart adresowych, prowadzona w oparciu o  art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece zabytkami  ( tj. Dz. U. z 2014 r, poz. 1446 ze zm.), znajduje się w Referacie Gospodarki pok. nr 14

Ewidencja kąpielisk prowadzona w oparciu art. 34b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.), znajduje się w Referacie Gospodarki pok. nr 14

Ewidencja miejscowości ulic i adresów prowadzona w oparciu o art. 47a ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 520 ze zm.), znajduje się w Referacie Gospodarki pok. nr 14

Ewidencja zbiorników bezodpływowych prowadzona w Referacie Infrastruktury i Inwestycji, pok. nr 12 dostęp do rejestru prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 – tekst jednolity)