Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2007

Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0152 / 1 / 2007 z dnia 03 kwietnia 2007 roku w sprawie sposobu podawania do pyublicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy Walce oraz wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty"
DOCZarzadzenie nr 0152,1,2007 z dnia 3 kwietnia 2007 r..doc (22,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0152 / 2 / 2007 z dnia 05 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia stawek amortyzacyjnych na 2007 rok w gminie Walce
DOCZarzadzenie nr 0152,2,2007 z dnia 05 kwietnia 2007 r..doc (36,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0152 / 3 / 2007 z dnia 17 maja 2007 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Walcach
PDFZarzadzenie nr 0152,3,2007 z dnia 17 maja 2007 r..pdf (165,81KB)
PDFSchemat Organizacyjny.pdf (28,70KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0152 / 4 / 2007 z dnia 17 maja 2007 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 13,2006 w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy w Walcach
DOCZarządzenie nr 0152,4,2007 z dnia 17 maja 2007 r..doc (29,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0152 / 5 / 2007 z dnia 18 maja 2007 roku w sprawie zatwierdzenia bilansu Gminy za 2006  r.
DOCZarządzenie nr 0152,5,2007 z dnia 18 maja 2007 r..doc (22,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0152 / 6 / 2007 z dnia 12 lipca 2007 roku w sprawie powołania komisji likwidacyjnej
DOCZarządzenie nr 0152,6,2007 z dnia 12 lipca 2007 r..doc (21,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0152 / 7 / 2007 z dnia 12 lipca 2007 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i jednolitego stroju dla dzieci i uczniów, którzy w roku szkolnym 2007/2008 będą uczęszczac do placówek oświatowych gminy Walce
DOCZarządzenia nr 0152,7,2007 z dnia 12 lipca 2007 r..doc (22,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0152 / 8 / 2007 z dnia 12 lipca 2007 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
DOCZarządzenie nr 0152,8,2007 z dnia 30 lipca 2007 r..doc (25,00KB) 
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0152 / 9 / 2007 z dnia 10 września 2007 roku w sprawie ustanowienia urzednika wyborczego
DOCZarządzenie nr 0152,9,2007 z dnia 10 września 2007 r..doc (22,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0152 / 10 / 2007 z dnia 10 września 2007 roku w sprawie zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy w Walcach
DOCZarządzenie nr 0152,10,2007 z dnia 10 września 2007 r..doc (30,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0152 / 11 / 2007 z dnia 01 października 2007 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na stanowiskko urzędnicze
DOCZarządzenie nr 0152,11,2007 z dnia 01 października 2007 r..doc (24,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0152 / 12 / 2007 z dnia 02 października 2007 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Walcach
DOCZarządzenie nr 0152,12,2007 z dnia 02 października 2007 r..doc (28,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0152 / 13 / 2007 z dnia 22 października 2007 roku w sprawie kasacji samochodu pożarniczego Żuk A15B OSP w Brożcu
DOCZarządzenie nr 0152,13,2007 z dnia 22 października 2007 r..doc (21,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0152 / 14 / 2007 z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie powołania komisji do rostrzygnięcia konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu usług pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych
DOCZarządzenie nr 0152,14,2007 z dnia 26 listopada 2007 r..doc (25,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0152 / 15 / 2007 z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
DOCZarządzenie nr 0152,15,2007 z dnia 26 listopada 2007 r..doc (32,50KB)

informację wytworzył(a): Wójt Gminy
za treść odpowiada: Wójt Gminy
data wytworzenia: 03-04-2007 r.