Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2009

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0152/1/2009 z dnia 16 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia bilansu Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach za 2008 r.
DOCZarządzenie nr 0152,1,2009 z 16 lutego 2009 roku.doc (25,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy nr 0152/2/2009 z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie okreslenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej  
DOCZarządzenie nr 0152,2,2009 z dnia 23 luty 2009 r..doc (23,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy nr 0152/3/2009 z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia bilansu za 2008 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach
DOCZarządzenie 0152,3,2009 z dnia 17 marca 2009 r..doc (26,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy nr 0152/4/2009 z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia bilansu za 2008 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach 
DOCZarządzenie 0152,4,2009 z dnia 17 marca 2009 r..doc (23,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy nr 0152/5/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia ustanowienia koordynatora gminnego do obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Walce w wyborach do Parlamentu Europejskiego
DOCZarządzenie 0152,5,2009 z dnia 16 kwietnia 2009 r..doc (27,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy nr 0152/6/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym na stanowisku kierowniczym w Urzędzie Gminy w Walcach
DOCZarządzenia 0152,6,2009 z dnia 16 kwietnia 2009 r..doc (161,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy nr 0152/7/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy w Walcach
DOCZarządzenie 0152,7,2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r..doc (40,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy nr 0152/8/2009 z dnia 27 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Walcach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
DOCZarzadzenie 0152,8,2009 z dnia 27 czerwca 2009 r..doc (26,50KB)  
Zarządzenie Wójta Gminy nr 0152/9/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Zespołu do sprawy przygotowania "Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa Systemu Teleinformatycznego (SWBS) i Procedur Bezpiecznej Eksploatacji (PBE)"
DOCZarządzenie 0152,9,09 z dnia 30 czerwca 2009 r..doc (49,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy nr 0152/10/2009 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie  nadania Reglaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Walcach
DOCZarządzenie 0152,10,2009 z dnia 27 marca 2009 r..doc (225,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy nr 0152/11/2009 z dnia 23 lipca 2009 roku w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy
DOCZarządzenie 0152,11,2009 z dnia 23 lipca 2009 r..doc (21,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy nr 0152/12/2009 z dnia 23 lipca 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Walcach
 DOCZarządzenie 0152,12,2009 z dnia 23 lipca 2009 r..doc (29,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy nr 0152/8A/2009 z dnia 27 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych
DOCZarządzenie nr 0152,8A,09 z dnia 27 czerwca 2009 r..doc (22,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy nr 0152/13/2009 z dnia 30 października 2009 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Walcach
DOCZarządzenie 015213,2009 z dnia 30 października 2009 r..doc (23,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy nr 0152/14/2009 z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy
DOCZarządzenie 0152,14,2009 z dnia 24 listopada 2009 r..doc (22,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy nr 0152/15/2009 z dnia 09 grudnia 2009 roku w sprawie powołania komiscji do roztrzygnięcia konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu usług pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych
DOTZarządzenie nr 0152,15,09 z dnia 09 grudnia 2009 r..dot (29,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy nr 0152/16/2009 z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w OSP
DOCZarządzenie nr 0152,16,09 z dnia 15 grudnia 2009.doc (27,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy nr 0152/17/2009 z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie przydzielenia nagrody rocznej kierownikowi ZB WiK w Walcach
DOCZarządzenie nr 0152,17,09 z dnia 18 grudnia 2009 r..doc (26,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy nr 0152/18/2009 z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie powołania komiscji konkursowej do zaopiniowania ofert o udzielenie dotacji
DOCZarządzenie nr 0152.18.09 z dnia 21 grudnia 2009 r..doc (26,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy nr 0152/19/2009 z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji opału i materiałów
DOCZarządzenie nr 0152,19,09 z dnia 22 grudnia 2009.doc (28,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy nr 0152/20/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
 DOCZarządzenie nr 0152,20,09 z dnia 30 grudnia 2009.doc (27,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy nr 0152/21/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w roku obrotowym 2009
DOCZarządzenie nr 0152 21 09 z dnia 30 grudnia 2009 r..doc (30,50KB) 

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: pracownik merytoryczny
Data wytworzenia: 2009 r.