Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIII/204/2020 Rady Gminy Walce z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych przez Gminę Walce nieruchomości niezabudowanej.

Na podstawie §2 ust. 2 pkt.1 uchwały nr XVIII/161/2020 Rady Gminy w Walcach z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami, Rada Gminy Walce uchwala,
co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie do zasobu nieruchomości gminnych przez Gminę walce nieruchomości
gruntowej niezabudowanej obejmującej działki nr 1125/3, 1125/4, 1125/5, 1125/6, 1125/8 k.m.5 położone
w miejscowości Walce, ujawnione w księdze wieczystej nr OP1S/00035501/4.
§ 2. Zgoda również obejmuje kwotę nabycia powyżej wartości ustalonej przez uprawnionego
rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym, nie wyższą niż 140.000 zł.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Mateusz Burczyk


PDFUchwała nr XXIII.204.2020 Rady Gminy Walce z dnia 2020.pdf (109,25KB)