Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXIV/208/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Walce

UCHWAŁA NR XXIV/208/2020
RADY GMINY WALCE

z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Walce


Na podstawie § 4 ust. 2 Uchwały Nr XVIII/161/2020 Rady Gminy Walce z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami oraz art. 13 ust. 2 i 2a w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 65 z późn. zm.), Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie na rzecz Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prószków darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Walce, położonej w Brożcu, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1S/00041795/6, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1301, z karty mapy
13, o powierzchni 0,2800 ha.
2. Darowizna zostaje przekazana w celu utrzymania drogi leśnej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Mateusz Burczyk


PDFUchwała nr XXIV.208.2020 Rady Gminy WALCE z dnia 30 wrzesnia 2020 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Walce,.pdf (112,66KB)