Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kromołów”


PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - BIP.pdf

PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf

PDFpytania i odpowiedzi 3.pdf

PDFpytanie i odpowiedź 2 .pdf

PDFpytania i odpowiedzi.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ.pdf
PDFZał. nr 2- Projekt umowy.pdf
PDFZał. nr 3 do SIWZ- formularz ofertowy.pdf
PDFZał. nr 4 do do SIWZ- oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf
PDFZał. nr 5 do SIWZ- wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.pdf
PDFZał. nr 6 do SIWZ- wzor informacji ze wykonawca nie nalezy lub nalezy do grupy kapitalowej.pdf
PDFZał. nr 7 do SWIZ- wykaz robot budowlanych.pdf
PDFZał. nr 8 do SIWZ-wzor wykazu osob.pdf
PDFZał. nr 9 do SIWZ-wzór zobowiązania podmiotu.pdf

załącznik nr 1 -  Dokumentacja oraz STWiOR 

PDFMetryka-Specyfikacje.pdf
PDFST 00.00 - Wymag. ogólne.pdf
PDFST 01.00 - Roboty ziemne.pdf
PDFST 02.00 - Roboty drogowe.pdf
PDFST 03.00 - Kanalizacja sanitarna.pdf
PDFTS 04.00 - Roboty elektr. - pompownie.pdf
PDFMapa 1 Kromołów.pdf

PDFMapa 2 Kromołów.pdf
PDFMapa 3 Kromołów.pdf
PDFMapa orientacyjna Kromołów.pdf
PDFMapa zagosp. pompowni PK-1.pdf
PDFMapa zagosp. pompowni PK-2.pdf
PDFOpis PB Kromołów.pdf

PDFOpis PW Kromołów.pdf

PDFPW cz. elektr. Kromołów.pdf


PDFKomora zasuw pompowni PK-1.pdf
PDFKomora zasuw pompowni PK-2.pdf
PDFPompownia ścieków PK-1.pdf
PDFPompownia ścieków PK-2.pdf
PDFProfil kanału K.1, K.1-4.pdf
PDFProfil kanału K.2, K.2-1.pdf
PDFProfil kanału K.2-2, K.2-3, K.3.pdf
PDFProfil ruroc. tłoczn. RT-1.pdf
PDFPrzekrój przejścia pod rzeką Swornica.pdf
PDFStudz. odwodnieniowa.pdf
PDFStudz. z odpowietrznikiem.pdf
PDFDecyzja lokaliz. - mapa.pdf

PDFDecyzja lokalizacyjna Kromołów.pdf
PDFDecyzja pozw. wodnopr. Kromołów.pdf
PDFDecyzja środowiskowa Kromołów.pdf
PDFMapy uzg. z telef. Kromołów.pdf
PDFUzg. dr. powiat. Kromołów.pdf
PDFUzgodnienie z ZUD Kromołów.pdf
PDFWarunki przył. pompowni PK1.pdf
PDFWarunki przył. pompowni PK2.pdf

PDFPR - Kromołów 10.2020.pdf