Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony: Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf

PDFWyjaśnienia.pdf

PDFpytania i odpowiedzi 6.pdf

PDFpytania i odpowiedzi 5.pdf

PDFpytania i odpowiedzi 4.pdf

PDFE13 - SCHEMAT TABLICY TK.pdf

PDFE12 - SCHEMAT TABLICY TZ.pdf

PDFE11 - SCHEMAT TABLICY T5.pdf

PDFE10 - SCHEMAT TABLICY T4.pdf

PDFE9 - SCHEMAT TABLICY T7.pdf

PDFE8- SCHEMAT TABLICY T8.pdf

PDFE7 - SCHEMAT TABLICY RG.pdf

PDFE6 - SCHEMAT TABLICY TWP.pdf

PDFpytania i odpowiedzi 3.pdf

PDFpytania i odpowiedzi 2.pdf

PDFzestawienie stolarki okiennej cz.4.pdf

PDFpytania i odpowiedzi..pdf

PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2.pdf

PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ.pdf
PDFzal-nr-2-do-siwz-projekt-umowy.pdf

PDFzal-nr-3-do-siwz-formularz-ofertowy.pdf
PDFzal-nr-4-do-siwz-wzor-oswiadczenia-o-braku-podstaw-do-wykluczenia.pdf
PDFzal-nr-5-do-siwz-wzor-oswiadczenia-o-spelnianiu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu.pdf
PDFzal-nr-6-do-siwz-wzor-informacji-ze-wykonawca-nie-nalezy-lub-nalezy-do-grupy-kapitalowej.pdf

PDFzal-nr-7-do-siwz-wykaz-robot-budowlanych (1).pdf

PDFzal-nr-8-do-siwz-wzor-wykazu-osob.pdf
PDFZał- nr- 9 -do-siwz-wzór -zobowiązania podmiotu.pdf

Załącznik nr 1     Projekt Budowy

PDFINSTALACJE SANITARNE -koszty kwalifikowane_22.10.2020_wersja 2.pdf

PDFINSTALACJE SANITARNE_koszty niekwalifikowane_22.10.2020_wersja 2.pdf
PDFPrzedmiar - koszty kwalifikowalne E.pdf
PDFPrzedmiar - koszty niekwalifikowalneE.pdf
PDFROBOTY TERMOIZOLACYJNE,kw-A,przed-1.pdf
PDFROBOTY TERMOIZOLACYJNE,nk,prze1.pdf
PDFroboty wokół budynku,kw-A,prze 1.pdf
PDFroboty wokół budynku,nkw-A,prze 1.pdf

PDFremont wejść.pdf
PDFremont pomieszczeń.pdf

PDFOPIS TECHNICZNY GOK.pdf

PDFE - SPECYFIKACJA TECHNICZNA.pdf
PDFroboty budowlane - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf
PDFInstalacje sanitarne - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf
PDFPB 01 zagospodarowanie terenu.pdf
PDFPB 1 rzut parteru - zakres robót budowlanych-1(1).pdf

PDFPB 2 rzut piwnicy - zakres robót budowlanych-1.pdf
PDFPB 3 rzut piętra - zakres robót budowlanych.pdf
PDFPB 4 rzut poddasza - zakres robót budowlanych.pdf
PDFPB 5 rzut parteru - remont pomieszczeń.pdf
PDFPB 6 przekrój A-A.pdf
PDFPB 7.1 elewacje 2z2.pdf
PDFPB 7 elewacje 1z2.pdf
PDFPB 8 rzut dachu - zakres robót budowlanych.pdf
PDFPB 09 roboty rozbiórkowe wokół budynku.pdf
PDFPB 10 zakres robót wokół budynku.pdf

PDFPB 11 wejście do budynku poz.1.pdf
PDFPB 12 rzut zadaszenia wejścia poz.1.pdf
PDFPB 13 wejście do budynku poz.2-1.pdf
PDFPB 14 wejście do budynku poz.3.pdf
PDFPB 15 wejście do budynku - przekroje poz.3-1.pdf
PDFPB 16 wejście do budynku poz.7.pdf
PDFPB 17 wejście do budynku - przekroje poz.6.pdf

PDFzestawienie stolarki okiennej cz.1.pdf

PDFzestawienie stolarki okiennej cz. 2.pdf

PDFzestawienie stolarki okiennej cz. 3.pdf

PDFzestawienie stolarki drzwiowej1.pdf
PDFE1 - RZUT PIWNICY.pdf
PDFE2 - RZUT PARTERU.pdf

PDFE3 - RZUT PIĘTRA.pdf
PDFE4 - RZUT PODDASZA.pdf
PDFE5 - RZUT DACHU.pdf
PDFOPIS TECHNICZNY-IE.pdf

PDFGOK Walce - opis do projektu BUDOWLANY.pdf

PDFPB H-01.pdf

PDFPB H-02.pdf
PDFPB H-03.pdf
PDFPB H-04.pdf
PDFPB H-05.pdf
PDFPB H-06.pdf
PDFPB H-07.pdf
PDFPB H-08.pdf
PDFPB K-01.pdf
PDFPB K-02.pdf
PDFPB W-01.pdf
PDFPB W-02.pdf
PDFPB W-03.pdf
PDFPB W-04.pdf
PDFPB W-05.pdf
PDFZał. 1) Zestawienie projektowanych urządzeń.pdf
PDFzgoda na prowadzenie robót geologicznych.pdf

PDFProjekt robót geologicznych GOK.pdf