Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXIV/215/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Walce”

UCHWAŁA NR XXIV/215/2020
RADY GMINY WALCE

z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Walce”


Na podstawie Uchwały Nr XII/112/2019 Rady Gminy Walce z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Walce”, Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Panu Joachimowi Czernek tytuł ,,Zasłużony dla Gminy Walce”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
Mateusz Burczyk


PDFUchwała nr XXIV.215.2020 Rady Gminy WALCE z dnia 30 wrzesnia 2020 w sprawie nadania tytułu Zasluzony dla Gminy walce.pdf (103,78KB)