Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXVI/222/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

UCHWAŁA NR XXVI/222/2020
RADY GMINY WALCE

z dnia 25 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce


Na podstawie art. 226 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XVI/136/2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce:
1) wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 pn. „Wieloletnia prognoza finansowa”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
Mateusz Burczyk


PDFUchwala nr. XXVI.222.2020 Rady Gminy Walce z dnia 25.11.2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.pdf (3,36MB)