Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXVI/229/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Walce ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior+”

UCHWAŁA NR XXVI/229/2020
RADY GMINY WALCE

z dnia 25 listopada 2020 r.
w sprawie utworzenia na terenie Gminy Walce ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior+”


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 51 ust. 4 oraz art. 1ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1876), Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. W celu wykonywania zadań własnych w zakresie zapewnienia wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i prozdrowotnej tworzy się z dniem 1 stycznia 2021 roku ośrodek wsparcia pod nazwą Klub „Senior+”, w formie klubu samopomocy z siedzibą w Grocholubiu.

§ 2. Ośrodek wsparcia, o którym mowa w §1, działać będzie w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Mateusz Burczyk


PDFUchwala nr. XXVI.229.2020 Rady Gminy Walce z dnia 25.11.2020 w sprawie utworzenia na terenie Gminy Walce osrodka pod nazwą Klub Seniora +.pdf (151,21KB)