Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony: Utworzenie Infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Walcach

 

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf

PDFpytania i odpowiedzi 2 .pdf
PDFpytania i odpowiedzi.pdf
PDFZał. nr 1 do odpowiedzi- przedmiar.pdf
PDFZał. nr 2 do odpowiedzi- SCHEMAT.pdf
PDFZał. nr 3 do odpowiedzi- OPIS TECHNICZNY- E.pdf

PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf

PDFSIWZ po korekcie.pdf

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSIWZ.pdf
PDFzal-nr-2-do-siwz-projekt-umowy.pdf

PDFzal-nr-3-do-siwz-formularz-ofertowy.pdf
PDFzal-nr-4-do-siwz-wzor-oswiadczenia-o-braku-podstaw-do-wykluczenia.pdf
PDFzal-nr-5-do-siwz-wzor-oswiadczenia-o-spelnianiu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu.pdf
PDFzal-nr-6-do-siwz-wzor-informacji-ze-wykonawca-nie-nalezy-lub-nalezy-do-grupy-kapitalowej.pdf
PDFzal-nr-7-do-siwz-wykaz-robot-budowlanych (1).pdf
PDFzal-nr-8-do-siwz-wzor-wykazu-osob.pdf
PDFZał- nr- 9 -do-siwz-wzór -zobowiązania podmiotu.pdf

załącznik nr 1

PDFGMINA WALCE - PRZEDMIARY.pdf
PDFBIOZ - GMINA WALCE.pdf

PDFMETRYKA GŁÓWNA-GMINA WALCE-GOK.pdf

PDFOPIS TECHNICZNY -WALCE.pdf

PDFMETRYKA INSTALACJE EL.pdf
PDFOPIS TECHNICZNY - PB.pdf
PDFZAGOSPODAROWANIE - BR. EL..pdf
PDF1.SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE.pdf
PDFZ-2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1_250_AKTUALNE.pdf

PDF_METRYKA GŁÓWNA -SPECYFIKACJE TECHNICZNE- GMINA WALCE.pdf
PDFB.00.WYMAGANIA OGOLNE -GIMNA WALCE.pdf
PDFB.01.ROBOTY ROZBIÓRKOWE - GMINA WALCE.pdf
PDFB.02. UTWARDZENIE TERENU -GMINA WALCE.pdf
PDFB.03. GABIONY -GOK WALCE.pdf
PDFB.04. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.pdf

PDFE.01.INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZEWNĘTRZNA - GOK WALCE.pdf