Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXVIII/240/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Walce w 2021 roku

UCHWAŁA NR XXVIII/240/2020
RADY GMINY WALCE

z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Walce w 2021 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 638) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:


§ 1. W 2021 roku sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami (psami) wyłapywanymi na terenie Gminy Walce pełnić będzie schronisko dla bezdomnych zwierząt prowadzone przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu na warunkach określonych w porozumieniu z Gminą Kędzierzyn-Koźle.

§ 2. Gmina Walce zabezpieczyła w roku budżetowym 2021 środki finansowe w kwocie 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) na realizację zadania, o którym mowa w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Mateusz Burczyk


PDFUchwala nr. XXVIII.240.2020 Rady Gminy Walce z dnia 30.12.2020 w sprawie wspoldzialania z Gmina K. Kożle w zakresie realizacji obowiazku zapewnienia opieki nad zwierzetami.pdf (134,96KB)