Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXVIII/245/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach

UCHWAŁA NR XXVIII/245/2020
RADY GMINY WALCE

z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 59 ust. 4 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Program Naprawczy Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach uwzględniający raport o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk


PDFUchwala nr. XXVIII.245.2020 Rady Gminy Walce z dnia 30.12.2020 w sprawie przyjecia programu naprawczego SPOZ w Walcach.pdf (301,70KB)