Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXX/257/2021 RADY GMINY WALCE z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Walce na 2021 rok - kopia

UCHWAŁA NR XXX/257/2021
RADY GMINY WALCE

z dnia 10 lutego 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Walce na
2021 rok

Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz § 93b ust. 1 Statutu Gminy Walce, stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/31/03 Rady Gminy w Walcach z dnia 3 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Walce (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2003 r. Nr 29, poz. 692 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Walce na 2021 rok
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
Mateusz Burczyk


PDFUchwała Nr XXX.257.2021 Rady Gminy Walce z dnia 2.02.2021.pdf (178,06KB)