Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienny wykaz głosowań radnych - XXXI Sesja Rady Gminy Walce 24 marca 2021 r.

Wykaz głosowań sesji
XXXI Sesja Rady Gminy Walce

Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i umieszczenie go w pkt 6 j porządku obrad. (16:06)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Dawid Dudek, Marek Kołodziejczyk, Jarosław Brzezinka, Józef Reinhard, Bernadeta Latus-Suchińska, Gerlinda Ślusarczyk, Paweł Król, Renata Polok, Józef Nossol, Waldemar Stokłosa, Mateusz Burczyk, Iwona Hruzik, Tomasz Banaś, Gabriela Kubis

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Robert Jurczyk

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXX Sesji Rady Gminy Walce (16:07)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Dawid Dudek, Gabriela Kubis, Jarosław Brzezinka, Renata Polok, Paweł Król, Waldemar Stokłosa, Gerlinda Ślusarczyk, Marek Kołodziejczyk, Iwona Hruzik, Mateusz Burczyk, Józef Nossol, Józef Reinhard, Bernadeta Latus-Suchińska, Tomasz Banaś

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Robert Jurczyk

Głosowanie nad podjęciem uchwały nr XXXI/258/2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok (16:36)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Tomasz Banaś, Marek Kołodziejczyk, Józef Reinhard, Dawid Dudek, Gerlinda Ślusarczyk, Jarosław Brzezinka, Mateusz Burczyk, Paweł Król, Józef Nossol, Waldemar Stokłosa, Gabriela Kubis, Bernadeta Latus-Suchińska, Renata Polok, Iwona Hruzik

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Robert Jurczyk

Głosowanie nad podjęciem uchwały nr XXXI/259/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce (16:38)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Tomasz Banaś, Jarosław Brzezinka, Gerlinda Ślusarczyk, Gabriela Kubis, Dawid Dudek, Paweł Król, Józef Reinhard, Iwona Hruzik, Bernadeta Latus-Suchińska, Mateusz Burczyk, Renata Polok, Marek Kołodziejczyk, Józef Nossol, Waldemar Stokłosa

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Robert Jurczyk

Głosowanie nad podjęciem uchwały nr XXXI/260/2021 w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej Nr 107506 O (16:39)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Marek Kołodziejczyk, Gabriela Kubis, Dawid Dudek, Tomasz Banaś, Józef Reinhard, Renata Polok, Mateusz Burczyk, Gerlinda Ślusarczyk, Jarosław Brzezinka, Józef Nossol, Bernadeta Latus-Suchińska, Iwona Hruzik, Waldemar Stokłosa, Paweł Król

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Robert Jurczyk

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XXXI/261/2021 w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej Nr 107505 O (16:40)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Tomasz Banaś, Jarosław Brzezinka, Paweł Król, Gabriela Kubis, Dawid Dudek, Józef Reinhard, Marek Kołodziejczyk, Bernadeta Latus-Suchińska, Józef Nossol, Iwona Hruzik, Renata Polok, Waldemar Stokłosa, Mateusz Burczyk, Gerlinda Ślusarczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Robert Jurczyk

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XXXI/262/2021 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Walce w 2021 roku (16:41)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Dawid Dudek, Tomasz Banaś, Jarosław Brzezinka, Marek Kołodziejczyk, Gabriela Kubis, Józef Reinhard, Renata Polok, Gerlinda Ślusarczyk, Paweł Król, Józef Nossol, Bernadeta Latus-Suchińska, Waldemar Stokłosa, Mateusz Burczyk, Iwona Hruzik

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Robert Jurczyk

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XXXI/263/2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Walce (16:42)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Dawid Dudek, Tomasz Banaś, Marek Kołodziejczyk, Mateusz Burczyk, Gerlinda Ślusarczyk, Józef Reinhard, Jarosław Brzezinka, Renata Polok, Józef Nossol, Waldemar Stokłosa, Bernadeta Latus-Suchińska, Gabriela Kubis, Iwona Hruzik, Paweł Król

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Robert Jurczyk

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XXXI/264/2021 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Walce na lata 2021 – 2025 (16:43)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Tomasz Banaś, Dawid Dudek, Józef Reinhard, Marek Kołodziejczyk, Jarosław Brzezinka, Gabriela Kubis, Gerlinda Ślusarczyk, Renata Polok, Paweł Król, Waldemar Stokłosa, Bernadeta Latus-Suchińska, Józef Nossol, Iwona Hruzik, Mateusz Burczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Robert Jurczyk

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XXXI/265/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji (16:44)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Dawid Dudek, Marek Kołodziejczyk, Jarosław Brzezinka, Paweł Król, Renata Polok, Józef Reinhard, Gabriela Kubis, Gerlinda Ślusarczyk, Mateusz Burczyk, Bernadeta Latus-Suchińska, Waldemar Stokłosa, Iwona Hruzik, Tomasz Banaś, Józef Nossol

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Robert Jurczyk

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XXXI/266/2021 w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia (16:45)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Dawid Dudek, Marek Kołodziejczyk, Gabriela Kubis, Józef Reinhard, Jarosław Brzezinka, Mateusz Burczyk, Tomasz Banaś, Renata Polok, Paweł Król, Gerlinda Ślusarczyk, Józef Nossol, Bernadeta Latus-Suchińska, Waldemar Stokłosa, Iwona Hruzik

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Robert Jurczyk

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XXXI/267/2021  w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych (16:46)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Marek Kołodziejczyk, Tomasz Banaś, Józef Reinhard, Gabriela Kubis, Renata Polok, Gerlinda Ślusarczyk, Józef Nossol, Bernadeta Latus-Suchińska, Mateusz Burczyk, Waldemar Stokłosa, Iwona Hruzik, Paweł Król, Dawid Dudek, Jarosław Brzezinka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Robert Jurczyk