Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.113.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 30-09-2020 w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedażautobusu marki JELCZ - ZASADA

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.113.2020
WÓJTA GMINY WALCE

z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż
autobusu marki JELCZ - ZASADA

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawiam sprzedać autobus marki: JELCZ – ZASADA model L090N12T rok produkcji 2003, Nr identyfikacyjny (VIN) SUJ09010030000380 w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego.
§ 2. Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa w składzie: Przewodniczący: Ewa Krasowska Członkowie: Sonia Szablicka, Ilona Wyciślok, Joachim Kołodziejczyk
§ 3. Szczegółowe warunki przeprowadzenia przetargu wymienionego w § 1 określa regulamin pisemnego przetargu nieograniczonego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Ustala się treść ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu określonego w § 1 stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się komisji przetargowej.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech

 


PDFZarządzenie nr Or.0050.113.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 30.2020 r. w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż autobusu marki JELCZ-ZASADA-skan.pdf (2,44MB)