Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or 0050.114.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 06-10-2020 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w użyczenie

Zarządzenie Nr Or 0050.114.2020

Wójta Gminy Walce

z dnia  6 października 2020 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych  w użyczenie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 506 ze zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 65 ze zm.) zarządzam, co następuje:zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczam do oddania w użyczenie, na cele statutowe, na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości wykazane w załączniku stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia, gdzie strony zamierzają zawrzeć kolejną umowę .
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach, ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej urzędu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech


PDFZarządzenie nr Or.0050.114.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 2 października 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w użyczenie_ stpwyzszenie Rozkochów.pdf (185,39KB)