Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.117.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 07-10-2020 w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków Rządowego Funduszu In-westycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie nr Or.0050.117.2020

Wójta Gminy Walce

z dnia 7 października 2020 r.

w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19


Na podstawie art. 65 ust. 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.z 2020 r. poz. 568 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan finansowy dla rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech

 

 

 


PDFZarządzenie nr Or.0050.117.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 7.10.2020 r. ws.opracowania planu finansowego dla rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.pdf (207,77KB)