Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.122.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 27-10-2020 w sprawie ogłoszenia II pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedażautobusu marki JELCZ - ZASADA

ZARZĄDZENIE  NR   Or.0050.122.2020

WÓJTA GMINY  WALCE

z dnia 27 października  2020 roku

w sprawie ogłoszenia II pisemnego przetargu nieograniczonego na  sprzedaż

autobusu marki JELCZ - ZASADA

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawiam sprzedać autobus marki: JELCZ – ZASADA model L090N12T rok produkcji 2003, Nr identyfikacyjny (VIN) SUJ09010030000380 w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego.
§ 2. Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa w składzie: Przewodniczący: Ewa Krasowska Członkowie: Sonia Szablicka, Ilona Wyciślok, Joachim Kołodziejczyk.
§ 3. Szczegółowe warunki przeprowadzenia przetargu wymienionego w § 1 określa regulamin pisemnego przetargu nieograniczonego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Ustala się treść ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu określonego w § 1 stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się komisji przetargowej.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech


PDFZarządzenie nr Or.0050.122.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 27.10.2020 r. ws. ogłoszenia II pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż marki JELCZ-ZASADA..pdf (277,89KB)