Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.127.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 12-11-2020 w sprawie w sprawie powołania Zespołu Wspierającego do spraw opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Aglomeracji Opolskiej w Gminie Walce

Zarządzenie nr Or.0050.127.2020

Wójta Gminy Walce

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie powołania Zespołu Wspierającego do spraw opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Aglomeracji Opolskiej w Gminie  Walce

Na podstawie art. 31 w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz Uchwały nr W/13/2020 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska z dnia 30.10.2020 r. w sprawie zatwierdzenia Struktury organizacyjnej Zespołu do spraw opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Aglomeracji Opolskiej zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuje się Zespół Wspierający do spraw opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Aglomeracji Opolskiej, zwany dalej Zespołem Wspierającym w Gminie Walce w następującym składzie:
1. Gminny członek w Zespole Operacyjnym – Marek Śmiech,
2. Członek – Joachim Kołodziejczyk,
3. Członek – Ilona Wyciślok,
4. Członek – Anna Zdera.

§ 2. Zadaniem Zespołu Wspierającego jest:
1. Współpraca z Biurem SAO oraz gminnym członkiem Zespołu Operacyjnego.
2. Udział w organizacji konsultacji społecznych w obrębie gminy.
3. Uczestnictwo w spotkaniach, warsztatach i szkoleniach organizowanych przez Zespół projektowy.
4. Udział w pracach nad opracowaniem Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Aglomeracji Opolskiej na każdym etapie prac nad dokumentem.
5. Opiniowanie wyników prac wykonawcy Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Aglomeracji Opolskiej wyłonionego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Udział w prowadzeniu działań informacyjnych w obrębie gminy.
7. Inne zadania wyodrębnione w trakcie prac nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Aglomeracji Opolskiej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech


PDFZarządzenie nr Or.0050.127.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Wspierającego do spraw opracowania Planu ZMM_AO w Gm. Walce.pdf (143,88KB)