Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.050.134.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 27-11-2020 w sprawie udzielenia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach upoważnienia

ZARZĄDZENIE NR OR.050.134.2020 WÓJTA GMINY WALCE
z dnia 27 listopada 2020 r.
w sprawie udzielenia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach upoważnienia

Na podstawie art. 411 ust. 10 r ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, ze zm.) Wójt Gminy Walce zarządza, co następuje:

§ 1. Działając na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach, upoważniam Panią Gabrielę Pisula, Inspektora w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walcach, do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w art. 411 ust. 10 g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, w tym do wydawania zaświadczeń.
§ 2. Upoważnienia udziela się na czas zatrudnienia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walcach.
§ 3. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Walce.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach . § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech


PDFZarządzenie nr Or.0050.134.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 27.11.2020 r.w sprawie udzielenia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach upoważnienia.pdf (126,15KB)