Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.135.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 30-11-2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.135.2020
WÓJTA GMINY WALCE

z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Walce na 2020 rok uchwalonym uchwałą nr XVI/137/2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2020 rok:
1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 35.395,74 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 35.395,74 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech


PDFZarządzenie nr Or.0050.135.2020 Wójta Gminy Walce z dn.30.11.2020 ws. zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok-skan..pdf (182,28KB)