Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or 0050.140.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 07-12-2020 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem

   ZARZĄDZENIE NR OR 0050.140.2020
WÓJTA GMINY WALCE

z dnia 7 grudnia 2020 r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem
 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 713) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 roku poz.65 ze zm.) w wykonaniu uchwały Nr XXVI/230/2020 Rady Gminy Walce z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu, dla nieruchomości stanowiącej własność Gminy Walce zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczam w najem na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości wykazane w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia, gdzie strony zamierzają po dotychczasowej umowie zawrzeć kolejną umowę .
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach, ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej urzędu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech

 


PDFZarządzenie nr Or.0050.140.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem GOK.pdf (188,68KB)