Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.4.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 21-01-2021 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do wykonania zadań z zakresu administracji rządowej w ramach prac spisowych w  powszechnym spisie w 2021 r

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.4.2020
WÓJTA GMINY WALCE

z dnia 21 stycznia 2021 r.
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do wykonania zadań z zakresu administracji rządowej w ramach prac spisowych w  powszechnym spisie w 2021 r
 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i art. 34 ust. 2 pkt2) ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. ( Dz.U. 2019, poz. 1775 ), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Gminny Komisarz Spisowy powołuje Gminne Biuro Spisowe w Walcach, zwane dalej „Biurem” do wykonania zadań z zakresu administracji rządowej w ramach prac spisowych w narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. w składzie: 1) Ilona Wyciślok - Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego,2) Anna Zdera - Gminny Koordynator Spisowy,3) Sybilla Florek - Członek Gminnego Biura Spisowego,4) Romana Michna - Członek Gminnego Biura Spisowego,5) Mirosław Lasar - Członek Gminnego Biura Spisowego.
2. Członkami Biura, w przypadku wystąpienia takiej potrzeby mogą być inni pracownicyUrzędu Gminy Walce, którzy będą wykonywali zadania na rzecz spisu. § 2. 1. Do zadań Biura należy zapewnienie w szczególności funkcjonowania gminnych biur spisowych, w tym: 1) zapewnienie pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy z zainstalowanym oprogramowaniem wystarczającym do przeprowadzenia samospisu internetowego oraz zapewnienie niezbędnej pomocy w zakresie obsługi interaktywnej aplikacji;
2) wsparcie rachmistrzów spisowych, przeprowadzających spis powszechny wśród osób bezdomnych;
3) wyznaczenie pracowników urzędu gminy do przeprowadzenia prac spisowych;
4) organizację naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych;
5) współpracę z właściwym miejscowo wojewódzkim biurem spisowym przy organizacji szkoleń kandydatów na rachmistrzów spisowych;
6) współpracę z właściwym miejscowo wojewódzkim biurem spisowym przy przeprowadzeniu egzaminów testowych sprawdzających wiedzę i przygotowanie kandydatów na rachmistrzów spisowych;
7) monitorowanie czynności w ramach prac spisowych na terenie gminy i raportowanie wyników tego monitorowania zastępcy wojewódzkiego komisarza spisowego;
8) współpracę z właściwym miejscowo wojewódzkim biurem spisowym przy popularyzacji spisu powszechnego na terenie gminy.

§ 3. Zasady organizacji pracy Biura oraz zakres zadań jego członków ustala Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego.
§ 4. Siedzibą Biura jest Urząd Gminy Walce, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech


PDFZarządzenieNr Or.0050.4.2021 o powołaniu Biura Spisowego.pdf (157,30KB)