Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.8.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 25-01-2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy Walceza okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 roku

Zarządzenie nr Or.0050.8.2021

Wójta Gminy Walce

z dnia 25 stycznia 2021 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji
dotyczącej wykonania budżetu Gminy Walce
za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Podaje się do publicznej wiadomości kwartalną informację dotyczącą wykonania budżetu Gminy Walce, w tym kwotę nadwyżki, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia, poprzez jej umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. 2. W okresie od dnia 1 października 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku nie dokonano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawyz dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech


PDFZarządzenie Nr Or.0050.8.2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji.pdf (218,58KB)