Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.11.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 28-01-2021 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Walce

Zarządzenie Nr Or. 0050.11.2021
Wójta Gminy Walce
z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych  przedszkoli prowadzonych przez Gminę Walce

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli określa się następujące terminy:
1. Składanie przez rodziców dziecka już uczęszczającego do przedszkola deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu do dnia 15.02.2021 r. .
2. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych od dnia 25.02.2021 r. do dnia 10.03.2021 r. .
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 2 do dnia 24.03.2021 r. .
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do dnia 26.03.2021 r. .
5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia od dnia 29.03.2021 r. do dnia 06.04.2021 r. .
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w dniu 08.04.2021 r. .
7. Potwierdzenie przez rodziców woli uczęszczania do wskazanego przez Wójta Gminy Walce przedszkola do dnia 26.04.2021 r.

§ 2. W postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli określa się następujące terminy:
1. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych od dnia 04.05.2021 r. do dnia 07.05.2021 r. .
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 do dnia 21.05.2021 r. .
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - w dniu 24.05.2021 r. .
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia do dnia 02.06.2021 r. .
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w dniu 07.06.2021 r.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Walce.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech


PDFZarządzenie nr Or.0050.11.2021 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,.pdf (155,59KB)