Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.30.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 30-03-2021 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Walce za 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.30.2021
WÓJTA GMINY WALCE

z dnia 30 marca 2021 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Walce za 2020 rok

Na podstawie art. 267 i art 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Walce oraz Regionalniej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Walce za 2020 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech

 


PDFZarządzenie Nr Or.0050.30.2021 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.pdf (1,82MB)