Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.31.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 30-03-2021 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce informacji o wykonaniu planu finansowego dla rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.31.2021
WÓJTA GMINY WALCE

z dnia 30 marca 2021 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce informacji o wykonaniu planu finansowego dla
rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 za 2020 rok

Na podstawie art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Walce informację o wykonaniu planu finansowego dla rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2020 rok stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech


PDFZarządzenie Nr Or.0050.31.2021 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce informacji o wykonaniu planu finansowego.pdf (413,95KB)