Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.33.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 30-03-2021 w sprawie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektoraPublicznej Szkoły Podstawowej w  Walcach

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.33.2021
WÓJTA GMINY WALCE

z dnia 30 marca 2021 r.
w sprawie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej w Walcach

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) i § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1587) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Josepha von Eichendorffa w Walcach ul. Lipowa 2 . 2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1587).
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Walcach oraz na stronie internetowej Gminy Walce.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech

 


PDFZarządzenie Nr Or.0050.33.2021 z dnia 30.03.2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora PSP w Walcach.pdf (268,01KB)