Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.38.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 09-04-2021 w sprawie ogłoszenia o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomość gruntową

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.38.2021
WÓJTA GMINY WALCE

z dnia 9 kwietnia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomość gruntową

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2020 poz. 713 j.t. ze zm./ oraz art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 2 oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 j.t. ze zm./, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 j.t. ze zm./ oraz uchwały Rady Gminy Walce Nr XVIII/161/2020 z dnia 11 marca 2020 roku , Wójt Gminy Walce zarządza, co następuje:

§ 1. Ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
§ 2. Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walce, na tablicy ogłoszeń wsi Walce, w prasie oraz na stronie internetowej urzędu Gminy Walce i na stronie podmiotowej w BIP.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech

 


PDFZarządzenie Nr Or.0050.38.2021 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczony _działka 2723_3 Walce.pdf (215,52KB)