Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.41.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15-04-2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Josepha von Eichendorffa w  Walcach

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.41.2021 WÓJTA GMINY WALCE
z dnia 15 kwietnia 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Josepha von Eichendorffa w Walcach

Na podstawie art. 63 ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 996 z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1587 ze zm.) zarządzam, co następuje :

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Josepha von Eichendorffa w Walcach w składzie:
1) Bernard Gałeczka- przedstawiciel Gminy Walce - przewodniczący komisji,
2) Rafał Miczka-przedstawiciel Gminy Walce,
3) Marek Strączek- przedstawiciel Gminy Walce,
4) Jolanta Jaworek- przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Opolu,
5) Stanisław Jędrusik - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Opolu,
6) Tomasz Słodziński-przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Opolu,
7) Róża Wilczek-przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
8) Aleksandra Wiśniewska-przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
9) Katarzyna Nowak - przedstawiciel Rady Rodziców,
10) Bernadetta Gorek -przedstawiciel Rady Rodziców,
11) Alina Pogorzelska - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego.

§ 2. Tryb oraz zasady pracy Komisji Konkursowej określają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1587 ze zm.).
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech


PDFZarządzenie Nr Or.0050.41.2021w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora PSP w Walcach.pdf (148,54KB)