Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobieszowice- drugie postępowanie

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (214,42KB)

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf (242,55KB)

PDFinformacja o kwocie jaką zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf (228,20KB)

PDFWyjaśnienia treści SWZ .pdf (569,18KB)

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf (89,08KB)
PDFSWZ .pdf (531,73KB)

DOCXZałącznik nr 1- Formularz ofertowy.docx (41,30KB)

DOCXZałącznik nr 2 - Oświadczenie dot. wykluczenia.docx (19,11KB)

DOCXZałącznik nr 3- poleganie na zasobach.docx (17,44KB)

DOCXZałącznik nr 4- oświadczenie o grupie kapitałowej .docx (18,63KB)

DOCXZałącznik nr 5- wykonane dostawy.docx (24,54KB)

PDFZałącznik nr 6- istotne warunki umowy_.pdf (256,94KB)

PDFZałącznik nr 7- link do postępowania oraz identyfikator postępowania .pdf (91,06KB)

XLSXZałącznik nr 8- Opis Przedmiotu Zamówienia.xlsx (17,67KB)

PDFRzut_wszystkich_pomieszczeń.pdf (173,98KB)
PDFwieszak garderoba 2 z płytą.pdf (246,95KB)
PDFwieszak garderoba 2.pdf (309,82KB)
PDFwieszak garderoba 1.pdf (204,37KB)
JPEGtelewizor dotykowy.jpeg (65,64KB)
JPEGwieszak garderoba 1 i 2.jpeg (139,31KB)
JPEGSzafy i regały w kuchni 2.jpeg (299,65KB)
JPEGSzafy (regały) pomieszczenie w świetlicy 3.jpeg (211,63KB)
JPEGSzafy i regały w kuchni 1.jpeg (208,21KB)
PDFszafa (regały) pomieszczenie świetlicy wymiary.pdf (347,20KB)
PDFSzafa regały w kuchni 1 wymiary.pdf (119,74KB)
JPEGszafa regały w kuchni 2 wymiary.jpeg (73,31KB)
JPEGstół w widoku.jpeg (341,52KB)
PDFRzut z góry.pdf (1,26MB)
JPEGpłyta indukcyjnaJPG.jpeg (35,89KB)
JPEGnogi stołu sala.jpeg (61,54KB)
JPEGpiekarnik.jpeg (53,51KB)
JPEGMeble kuchenne 2.jpeg (132,88KB)
JPEGMeble kuchenne 2 wymiary.jpeg (64,64KB)
JPEGMeble kuchenne 1b.jpeg (284,71KB)
JPEGMeble kuchenne 1a.jpeg (327,94KB)
PDFMeble kuchenne 1. wymiary.pdf (536,71KB)
JPEGlodówka .jpeg (41,82KB)
PDFlodówka.pdf (162,71KB)
JPEGKrzesło.jpeg (33,63KB)
JPEGkrzesła 48 szt i stoły 8 szt.jpeg (334,63KB)