Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienny wykaz głosowań radnych - XXXIII Sesja Rady Gminy Walce 26 maja 2021 r.

Wykaz głosowań sesji
XXXIII Sesja Rady Gminy Walce

Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie współpracy partnerskiej Gminy Walce z Gminą Kobylnica i umieszczenie go w pkt 7h porządku obrad. (16:15)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Tomasz Banaś, Gerlinda Ślusarczyk, Józef Reinhard, Paweł Król, Dawid Dudek, Renata Polok, Marek Kołodziejczyk, Mateusz Burczyk, Józef Nossol, Robert Jurczyk, Jarosław Brzezinka, Iwona Hruzik, Bernadeta Latus-Suchińska, Gabriela Kubis

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Waldemar Stokłosa

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy Walce w dniu 24 marca 2021 r. (16:16)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Tomasz Banaś, Marek Kołodziejczyk, Dawid Dudek, Jarosław Brzezinka, Paweł Król, Józef Nossol, Gerlinda Ślusarczyk, Iwona Hruzik, Mateusz Burczyk, Renata Polok, Bernadeta Latus-Suchińska, Robert Jurczyk, Gabriela Kubis, Józef Reinhard

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Waldemar Stokłosa

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Walce w dniu 14 kwietnia 2021 r. (16:17)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Tomasz Banaś, Marek Kołodziejczyk, Józef Reinhard, Jarosław Brzezinka, Gerlinda Ślusarczyk, Dawid Dudek, Gabriela Kubis, Mateusz Burczyk, Renata Polok, Józef Nossol, Bernadeta Latus-Suchińska, Iwona Hruzik, Robert Jurczyk, Paweł Król

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Waldemar Stokłosa

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr  XXXIII/269/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok. (16:27)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Józef Reinhard, Gerlinda Ślusarczyk, Gabriela Kubis, Robert Jurczyk, Mateusz Burczyk, Renata Polok, Józef Nossol, Jarosław Brzezinka, Marek Kołodziejczyk, Paweł Król, Bernadeta Latus-Suchińska, Tomasz Banaś, Iwona Hruzik, Dawid Dudek

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Waldemar Stokłosa

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr  XXXIII/270/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce (16:29)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Tomasz Banaś, Gerlinda Ślusarczyk, Józef Reinhard, Dawid Dudek, Paweł Król, Gabriela Kubis, Mateusz Burczyk, Marek Kołodziejczyk, Robert Jurczyk, Bernadeta Latus-Suchińska, Renata Polok, Józef Nossol, Jarosław Brzezinka, Iwona Hruzik

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Waldemar Stokłosa

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XXXIII/271/2021 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Walce na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne (16:30)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Józef Reinhard, Tomasz Banaś, Dawid Dudek, Paweł Król, Mateusz Burczyk, Gerlinda Ślusarczyk, Marek Kołodziejczyk, Renata Polok, Józef Nossol, Jarosław Brzezinka, Bernadeta Latus-Suchińska, Robert Jurczyk, Iwona Hruzik, Gabriela Kubis

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Waldemar Stokłosa

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XXXIII/272/2021 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu. (16:31)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Dawid Dudek, Józef Reinhard, Tomasz Banaś, Gerlinda Ślusarczyk, Mateusz Burczyk, Renata Polok, Jarosław Brzezinka, Paweł Król, Marek Kołodziejczyk, Gabriela Kubis, Józef Nossol, Robert Jurczyk, Bernadeta Latus-Suchińska, Iwona Hruzik

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Waldemar Stokłosa

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XXXIII/273/2021 w sprawie  wydzierżawienia gruntów rolnych na rzecz dotychczasowego dzierżawcy stanowiących własność Gminy Walce. (16:33)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Gerlinda Ślusarczyk, Józef Reinhard, Dawid Dudek, Jarosław Brzezinka, Renata Polok, Paweł Król, Mateusz Burczyk, Bernadeta Latus-Suchińska, Marek Kołodziejczyk, Robert Jurczyk, Józef Nossol, Tomasz Banaś, Iwona Hruzik, Gabriela Kubis

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Waldemar Stokłosa

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr  XXXIII/274/2021 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie. (16:34)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Marek Kołodziejczyk, Paweł Król, Tomasz Banaś, Józef Reinhard, Gerlinda Ślusarczyk, Mateusz Burczyk, Jarosław Brzezinka, Renata Polok, Robert Jurczyk, Józef Nossol, Gabriela Kubis, Bernadeta Latus-Suchińska, Dawid Dudek, Iwona Hruzik

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Waldemar Stokłosa

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XXXIII/275/2021 w sprawie uznania petycji za nieuzasadnioną. (16:35)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Marek Kołodziejczyk, Tomasz Banaś, Józef Reinhard, Mateusz Burczyk, Paweł Król, Dawid Dudek, Gerlinda Ślusarczyk, Gabriela Kubis, Jarosław Brzezinka, Renata Polok, Józef Nossol, Robert Jurczyk, Iwona Hruzik, Bernadeta Latus-Suchińska

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Waldemar Stokłosa

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XXXIII/276/2021 w sprawie współpracy partnerskiej Gminy Walce z Gminą Kobylnica (16:37)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Józef Reinhard, Dawid Dudek, Mateusz Burczyk, Gabriela Kubis, Gerlinda Ślusarczyk, Paweł Król, Marek Kołodziejczyk, Jarosław Brzezinka, Renata Polok, Tomasz Banaś, Józef Nossol, Robert Jurczyk, Bernadeta Latus-Suchińska, Iwona Hruzik

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Waldemar Stokłosa