Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 503 w Kromołowie

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 24 maja 2021 r.

 

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( t.j. Dz. U. 2014r. poz. 1490) informuję, że w dniu 24 maja 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Walce został przeprowadzony pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kromołowie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 503 o powierzchni 0,7530  ha, zapisana w księdze wieczystej nr OP1S/00046433/6.

Zostało wpłacone pięć wadium, do przetargu zostało dopuszczonych pięciu uczestników spełniających warunki przetargu.

Cena wywoławcza wynosiła 35 050 zł /zwolnione z podatku VAT/, cena uzyskana w przetargu wyniosła 57 550 zł /zwolnione z podatku VAT/.

Nabywcą został Pan Leon Smolnik.

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Walce w okresie od
1 czerwca 2021r.  do 8 czerwca 2021r.

                                                                                                      

                                                                                                         Wójt Gminy Walce

                                                                                                             Marek Śmiech

PDFInformacja o wyniku przetaru503_pdf_podpisany.pdf