Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIII/272/2021 Rady Gminy Walce z dnia 26-05-2021 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

UCHWAŁA NR XXXIII/272/2021
RADY GMINY WALCE

z dnia 26 maja 2021 r.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

Na podstawie art. 7 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. ) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Krapkowickiego: Uchwała Nr 696/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 r., Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zalicza się drogę w miejscowości Walce ul. Grobla, ul. Krzewiaki - dz. ewidencyjną nr 719 k.m 3 obręb Grocholub oraz dz. ewidencyjne nr 379, 514, 524, 525/2 i 527/2 k.m. 3 obręb Walce położone na terenie Gminy Walce do kategorii dróg gminnych.
§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg drogi wymienionej w §1 jest określony na mapie miejscowości Walce, stanowiącej załącznik do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

 


PDFUchwała Nr XXXIII.272.2021 Rady Gminy Walce z dnia 26.05.2021 r.pdf (907,13KB)