Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIII/274/2021 Rady Gminy Walce z dnia 26-05-2021 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie

UCHWAŁA NR XXXIII/274/2021
RADY GMINY WALCE

z dnia 26 maja 2021 r.
w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz w związku z art. 9 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( t.j. Dz.U z 2018 r. poz.870) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Po rozpoznaniu petycji z dnia 23 lutego 2021 r. złożonej przez Panią Teresę Garland, aby Rada Gminy wyraziła opinię ws. „ przeprowadzenia bezpośredniego (podstawa: art.4 pkt.2 Konstytucji) Referendum Ludowego (nie mylić z obwarowanym prawnie w Kodeksie Wyborczym referendum konstytucyjnym) w celu dokonania przez obywateli polskich akceptacji jako Aktów Woli Narodu: Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko- Ludowego dla Polski" - po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiotowej sprawie Rada Gminy Walce uznaje petycję za niezasługującą na uwzględnienie. 2. Uzasadnienie podjętej decyzji stanowi załącznik do uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Walce do poinformowania podmiotu wnoszącego petycję o sposobie rozpatrzenia petycji.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

 


PDFUchwała Nr XXXIII.274.2021 Rady Gminy Walce z dnia 26.05.2021 r.pdf (179,57KB)