Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIII/275/2021 Rady Gminy Walce z dnia 26-05-2021 w sprawie uznania petycji za nieuzasadnioną

UCHWAŁA NR XXXIII/275/2021
RADY GMINY WALCE

z dnia 26 maja 2021 r.
w sprawie uznania petycji za nieuzasadnioną

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz w związku z art.9 ust.2 pkt.2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( t.j. Dz.U z 2018 r. poz.870) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Po rozpoznaniu petycji z dnia 2 marca 2021 r. wniesionej w imieniu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego przez Panią Teresę Garland (Zaprzysiężony Prezydent Obywatelski Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego) o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiotowej sprawie Rada Gminy Walce uznaje petycje za nieuzasadnioną (bezzasadną). 2. Uzasadnienie podjętej decyzji stanowi załącznik do uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Walce do poinformowania podmiotu wnoszącego petycję o sposobie rozpatrzenia petycji.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

 


PDFUchwała Nr XXXIII.275.2021 Rady Gminy Walce z dnia 26.05.2021 r.pdf (185,95KB)