Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIII/276/2021 Rady Gminy Walce z dnia 26-05-2021 w sprawie współpracy partnerskiej Gminy Walce z Gminą Kobylnica

UCHWAŁA NR XXXIII/276/2021 RADY GMINY WALCE
z dnia 26 maja 2021 r.
w sprawie współpracy partnerskiej Gminy Walce z Gminą Kobylnica

Na podstawie art. 7 ust.1, art.18 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę podjęcia współpracy partnerskiej przez Gminę Walce z Gminą Kobylnica.
§ 2. Szczegółowe zasady współpracy określone zostaną w porozumieniu o współpracy partnerskiej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk


PDFUchwała Nr XXXIII.276.2021 Rady Gminy Walce z dnia 26.05.2021 r.pdf (137,19KB)