Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienny wykaz głosowań radnych - XXXIV Sesja Rady Gminy Walce 30 czerwca 2021 r.

Wykaz głosowań sesji
XXXIV Sesja Rady Gminy Walce

Głosowanie nad wnioskiem o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. (16:04)

Wyniki imienne:
ZA(15):
Dawid Dudek, Paweł Król, Józef Reinhard, Gabriela Kubis, Waldemar Stokłosa, Marek Kołodziejczyk, Bernadeta Latus-Suchińska, Gerlinda Ślusarczyk, Renata Polok, Mateusz Burczyk, Tomasz Banaś, Iwona Hruzik, Jarosław Brzezinka, Józef Nossol, Robert Jurczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):


Głosowanie nad wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu zmian Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu i umieszczenie go w punkcie 7e porządku obrad. (16:05)

Wyniki imienne:
ZA(15):
Dawid Dudek, Tomasz Banaś, Gerlinda Ślusarczyk, Józef Reinhard, Gabriela Kubis, Józef Nossol, Renata Polok, Bernadeta Latus-Suchińska, Waldemar Stokłosa, Iwona Hruzik, Robert Jurczyk, Marek Kołodziejczyk, Jarosław Brzezinka, Mateusz Burczyk, Paweł Król

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):


Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy Walce w dniu 26 maja 2021 r. (16:06)

Wyniki imienne:
ZA(15):
Dawid Dudek, Gabriela Kubis, Tomasz Banaś, Marek Kołodziejczyk, Józef Reinhard, Renata Polok, Jarosław Brzezinka, Gerlinda Ślusarczyk, Iwona Hruzik, Mateusz Burczyk, Waldemar Stokłosa, Robert Jurczyk, Józef Nossol, Bernadeta Latus-Suchińska, Paweł Król

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):


Głosowanie nad podjęciem  uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Walce wotum zaufania. (16:27)

Wyniki imienne:
ZA(15):
Dawid Dudek, Gabriela Kubis, Gerlinda Ślusarczyk, Renata Polok, Marek Kołodziejczyk, Waldemar Stokłosa, Bernadeta Latus-Suchińska, Jarosław Brzezinka, Iwona Hruzik, Tomasz Banaś, Mateusz Burczyk, Paweł Król, Robert Jurczyk, Józef Reinhard, Józef Nossol

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):


Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XXXIV/278/2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Walce za 2020 rok (16:42)

Wyniki imienne:
ZA(15):
Tomasz Banaś, Dawid Dudek, Józef Reinhard, Marek Kołodziejczyk, Renata Polok, Mateusz Burczyk, Gabriela Kubis, Waldemar Stokłosa, Jarosław Brzezinka, Bernadeta Latus-Suchińska, Robert Jurczyk, Iwona Hruzik, Józef Nossol, Gerlinda Ślusarczyk, Paweł Król

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):


Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XXXIV/279/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy  Walce. (16:46)

Wyniki imienne:
ZA(15):
Dawid Dudek, Tomasz Banaś, Marek Kołodziejczyk, Józef Reinhard, Gabriela Kubis, Renata Polok, Jarosław Brzezinka, Iwona Hruzik, Gerlinda Ślusarczyk, Bernadeta Latus-Suchińska, Waldemar Stokłosa, Robert Jurczyk, Mateusz Burczyk, Józef Nossol, Paweł Król

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):


Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XXXIV/280/2021 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Walce sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku (16:48)

Wyniki imienne:
ZA(15):
Tomasz Banaś, Marek Kołodziejczyk, Gabriela Kubis, Dawid Dudek, Józef Reinhard, Paweł Król, Mateusz Burczyk, Józef Nossol, Waldemar Stokłosa, Gerlinda Ślusarczyk, Bernadeta Latus-Suchińska, Jarosław Brzezinka, Robert Jurczyk, Iwona Hruzik, Renata Polok

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):


Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XXXIV/281/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach za rok 2020. (16:50)

Wyniki imienne:
ZA(15):
Dawid Dudek, Gabriela Kubis, Józef Reinhard, Marek Kołodziejczyk, Gerlinda Ślusarczyk, Paweł Król, Renata Polok, Mateusz Burczyk, Jarosław Brzezinka, Bernadeta Latus-Suchińska, Iwona Hruzik, Józef Nossol, Waldemar Stokłosa, Robert Jurczyk, Tomasz Banaś

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):


Głosowanie nad podjęciem uchwały  uchwały Nr XXXIV/282/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 r. z uwzględnieniem autopoprawki (16:52)

Wyniki imienne:
ZA(15):
Dawid Dudek, Gabriela Kubis, Gerlinda Ślusarczyk, Józef Reinhard, Mateusz Burczyk, Tomasz Banaś, Paweł Król, Jarosław Brzezinka, Iwona Hruzik, Waldemar Stokłosa, Marek Kołodziejczyk, Bernadeta Latus-Suchińska, Józef Nossol, Renata Polok, Robert Jurczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):


Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XXXIV/283/2021  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce z uwzględnieniem autopoprawki (16:53)

Wyniki imienne:
ZA(15):
Gabriela Kubis, Mateusz Burczyk, Gerlinda Ślusarczyk, Józef Reinhard, Bernadeta Latus-Suchińska, Marek Kołodziejczyk, Paweł Król, Renata Polok, Waldemar Stokłosa, Józef Nossol, Robert Jurczyk, Dawid Dudek, Iwona Hruzik, Jarosław Brzezinka, Tomasz Banaś

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):


Głosowanie nad podjęciem uchwały  Nr XXXIV/284/2021  w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu zmian Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu (16:54)

Wyniki imienne:
ZA(15):
Gabriela Kubis, Józef Reinhard, Marek Kołodziejczyk, Jarosław Brzezinka, Paweł Król, Waldemar Stokłosa, Renata Polok, Dawid Dudek, Bernadeta Latus-Suchińska, Mateusz Burczyk, Tomasz Banaś, Robert Jurczyk, Józef Nossol, Iwona Hruzik, Gerlinda Ślusarczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):


Głosowanie nad podjęciem uchwały  nr Nr XXXIV/285/2021   w sprawie przedłużenia umowy najmu; (16:55)

Wyniki imienne:
ZA(15):
Tomasz Banaś, Dawid Dudek, Gabriela Kubis, Józef Reinhard, Mateusz Burczyk, Renata Polok, Paweł Król, Marek Kołodziejczyk, Gerlinda Ślusarczyk, Jarosław Brzezinka, Iwona Hruzik, Waldemar Stokłosa, Józef Nossol, Bernadeta Latus-Suchińska, Robert Jurczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):


Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XXXIV/286/2021   w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Opolskie Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. (16:56)

Wyniki imienne:
ZA(15):
Dawid Dudek, Gabriela Kubis, Tomasz Banaś, Paweł Król, Józef Reinhard, Renata Polok, Gerlinda Ślusarczyk, Jarosław Brzezinka, Marek Kołodziejczyk, Waldemar Stokłosa, Iwona Hruzik, Mateusz Burczyk, Józef Nossol, Robert Jurczyk, Bernadeta Latus-Suchińska

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):


Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XXXIV/287/2021    
w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (16:57)

Wyniki imienne:
ZA(15):
Dawid Dudek, Tomasz Banaś, Jarosław Brzezinka, Józef Reinhard, Gerlinda Ślusarczyk, Gabriela Kubis, Mateusz Burczyk, Renata Polok, Paweł Król, Waldemar Stokłosa, Marek Kołodziejczyk, Bernadeta Latus-Suchińska, Iwona Hruzik, Józef Nossol, Robert Jurczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):


Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XXXIV/288/2021  w  sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (16:58)

Wyniki imienne:
ZA(15):
Dawid Dudek, Tomasz Banaś, Jarosław Brzezinka, Mateusz Burczyk, Renata Polok, Józef Reinhard, Gabriela Kubis, Robert Jurczyk, Paweł Król, Iwona Hruzik, Gerlinda Ślusarczyk, Marek Kołodziejczyk, Bernadeta Latus-Suchińska, Waldemar Stokłosa, Józef Nossol

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):


Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XXXIV/289/2021  w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu. (16:59)

Wyniki imienne:
ZA(15):
Dawid Dudek, Gabriela Kubis, Józef Reinhard, Gerlinda Ślusarczyk, Paweł Król, Renata Polok, Mateusz Burczyk, Marek Kołodziejczyk, Iwona Hruzik, Bernadeta Latus-Suchińska, Robert Jurczyk, Józef Nossol, Tomasz Banaś, Waldemar Stokłosa, Jarosław Brzezinka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):