Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXV/292/2021 Rady Gminy Walce z dnia 29-07-2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Walce na rok szkolny 2021/2022

UCHWAŁA NR XXXV/292/2021 RADY GMINY WALCE
z dnia 29 lipca 2021 r.
w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Walce na rok szkolny 2021/2022

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.713 ze zm.), art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1082) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się średnią cenę jednostek paliwa w wysokości:
1) Olej napędowy - 5,37zł za 1 litr;
2) Benzyna bezołowiowa - 5,48 zł za 1 litr;
3) Gaz - 2,41 zł za 1 litr.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk


PDFUchwała Nr XXXV.292.2021 Rady Gminy Walce z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie okreslenia średniej ceny jednostek paliwa.pdf (125,61KB)